Har du lyst til å bidra med valgkamparbeid for Råde Høyre?

Har du lyst til å bidra med valgkamparbeid for Råde Høyre?

Styret i Råde Høyre skal opprette et valgkamputvalg som får ansvaret for gjennomføringen av valgkampen i vår kommune.

Vi ønsker deg som har tid og lyst og innehar noe datateknisk kompetanse. Opplæring i Høyres datasystem og annet i henhold til valgkampen vil bli gitt. Medlemmene i valgkamputvalget vil delta på styrets møter. Utvalget vil bestå av ca 2-3 stk samt med støtte fra styret, foreningsleder, gruppeleder og ordfører.

Meld din interesse via skjemaet på Team Erna