Nominasjonskomitéens innstilling er klar!

Nominasjonskomitéen i Råde Høyre har ferdigsstilt sitt arbeid og offentliggjør sitt arbeid og offentliggjort valglisten til kommunevalget 2023.

Råde stasjon
Råde stasjon

Høyres nominasjonskomité i Råde Høyre har i løpet av det siste året gjennomført en omfattende prosess som har ført til følgende liste:
1. René Rafshol 1972
2. Kari Sogn 1955
3. Ole Jonny Martinsen 1955
4. Janne Merethe Myrvang 1958
5. Markus Källvik 1982
6. Liss Cathrine Holme 1968
7. George Bergmann Johansen 2001
8. Ann-Janette Hansen 1969
9. Terje Yngvar Beck 1955
10. Lina Mathea Andersen 1977
11. Dubravko Miladin 1983
12. Solveig Merethe Ekeberg 1977
13. Per Kristian Andreassen 1981
14. Elisabeth Krathe Steve 1967
15. Tor Helge Askedølen 1973
16. Randi Huth Rogne 1961
17. Terje Lerstein 1949
18. Kjell André Holstad Aasheim 1976
19. Ronny Wilhelmsen Hagen 1980
20. Paul Andreas Lunde 1952

Nominasjonskomitéen har bestått av:

Einar Smedsvig, leder
Glenn Håkon Melby
Frederikke Stensrød tiltrådte komitéen underveis i prosessen

Nominasjonsmøtet

Listen vedtas på nominasjonsmøtet 28.november 2022 samtidig som foreningens årsmøte.
Alle medlemmer med gyldig medlemsskap kan delta i behandlingen. Vårt årsmøte vil også avvikles samme kveld rett etter nominasjonsmøtet.
Innkallingene og annen informasjon sendes ut til alle medlemmer via e-post.