Råde Høyre har gjennomført prøvenominasjonen til stortingsvalgslisten

Stortingsrepresentant Tage Pettersen innledet møtet med å fortelle om hva som er viktig når man representerer Østfold stortingsvalgdistrikt på Stortinget.

Deretter fikk møtedeltagerne en gjennomgang av noen av de viktige sakene i Høyres første utkast til valgprogram for stortingsvalget 2021 og hva det betyr for Østfold.

Vi fortsatte deretter med prøvenominasjonen. De tre første kandidatene på Rådes liste er:

Ingjerd Schou
Tage Pettersen
Frederikke Stensrød

Videre ser listen slik ut:

4.   Fredrik Holm
5.   Marianne Klever Næss
6.   René Rafshol
7.   Sissel Rundblad
8.   Jonatan E.Romuld Hansen
9.   Erik Mogens Unaas
10. Jorunn Karlsen Wiborg
11. Margrethe Motzfeldt
12. Caroline M.Grønli Andersen
13. Simen Nord
14. Anne May Sandvik Olsen
15. Daniel Aluku

Vi ønsker alle kandidatene lykke til på nominasjonsmøtet 25.november 2020