Råde Høyre ønsker et fullverdig posttilbud til Saltnes

Vi håper Postens nye tilbud med «pakkebokser» kan bli etablert i Saltnes, skriver Frederikke Stensrød, gruppeleder Råde Høyre

For noen årsiden ble «post i butikk» i Saltnes dessverre lagt ned. Det var med bakgrunn i for liten plass i eksisterende Kiwi butikk. Saltnes-beboere har etter dette vært nødt til å dra til Karlshus, eller til Manstad, for å hente ut pakker og liknende. Dette kan være tungvint, særlig for de unge uten førerkort eller for de som har beveget seg litt opp i alder.

Mye tyder ogsåpå at det ikke blir mindre behov for å hente ut pakker og post, særlig i den situasjonen vi nå er i med korona. Saltnes har nesten halvparten av innbyggerne i Råde, og for Råde Høyre er det viktig at et godt servicetilbud er tilgjengelig i hele kommunen.

Vi har tatt kontakt, både med Posten Norge og med regionskontoret til Kiwi, for å lufte muligheter for en løsning, slik at folk i Saltnes ikke trenger å reise for å hente ut sine pakker.

Vi har hørt med Posten Norge om deres nye tilbud på «pakkebokser», kunne vært et alternativ til oss. Svaret vi fikk fra Posten var oppløftende, og de har et ønske om å gjøre disse «pakkeboksene» mer tilgjengelig. Dette samtidig som Kiwi sier, at det kan være interessant å gjøre plass til dette på deres område ved den nye flotte butikken.

Råde Høyre fortsetter denne jobben, og håper vi sammen med Posten Norge og Kiwi, finner gode løsninger, slik at Saltnes-beboerne kna hente ut sine pakker i sitt eget nærmiljø.

Denne døgnåpne løsningen kan også være en god løsning flere steder i Råde.

Du kan lese mer om postens pakkebokser her