Råde Høyre prioriterer folkehelse – baderampe i Saltnes snart klar for bruk

Frederikke Stensrød fastslår at det lønner seg for politikere å ikke gi seg når hun ser at den planlagte baderampen på Ellingstranda i Saltnes snart er klar for bruk.

Endelig, var min første tanke, etter en tur langs kyststien og Ellingstranda i Råde.

6. juni 2012, foreslo jeg i formannskapet i Råde kommune (sak Plan for folkehelse), at vi skulle gjøre strandsonen tilgjengelig, også for de med nedsatt funksjonsevne; dette ved å legge ut en baderampe for rullestoler ut i vannet. Enda noen år tidligere hadde vi lagt inn dette som et forslag i budsjettforhandlingene.

Forslaget har fulgt budsjettet siden, men nå er det endelig snart på plass.

Råde Høyre jobber mye med å gjøre stier tilgjengelige, både langs kysten, ved Vansjø og i skogen, og setter av en del penger til dette i budsjettet hvert år.

Det jobbes for tiden aktivt, sammen med private og lokale aktører, med å tilrettelegge stien langs Amundbukta i Vansjø. Dette blir et fint rekreasjonsområde for både kano, turer og bading, med universelt utformede stier for de som ikke er så gode til bens. Når vi nå snart også har på plass en vannrampe i sjøen, begynner ambisjonene om at alle skal ha tilgang til Vansjø og fjorden, å komme på plass.

Det er god folkehelse i å komme seg ut i naturen, uansett om en er i god form, eller er litt dårligere til bens.

Det sies at ting tar tid i politikken og noen ganger stemmer det, men det lønner seg å ikke gi seg. Vannrampen er ikke helt klar ennå, men nå er den endelig på vei!