Rådebudsjettet for 2023 er lagt frem 

– og det er på tide med en liten oppsummering

Frederikke Stensrød, gruppeleder Råde Høyre

Den 8. desember var det, det sittende kommunestyret siste budsjettfremlegg for perioden, og det er på tide å gjøre en liten oppsummering av de årene som har gått.

For det første har vi hatt økonomisk overskudd i alle årene, og politikere og administrasjonen jobber godt sammen.

Råde har kanskje ikke mye penger, men vi har tatt tæring etter næring, prioritert, forvaltet, vi har turt å tenke langsiktig og noen ganger visjonært.

En ting er at to nye skoler og idrettsanlegg har kommet på plass, men vi har også vært aktive skoleeiere. Tidlig innsats, dysleksivennlig skole, leksebevissthet, og søkelys på grunnleggende fag, som matte, lese, skrive og engelsk har gitt gode resultater. Vi satte også i gang valgfag med programmering, for å imøtekomme morgendagens teknologiske behov.

Vi har satt søkelys på forebygging av psykisk uhelse og spiseforstyrrelser, gjennom å innføre skolefrokost og daglig fysisk aktivitet. Og som første kommune i Norge er vi nå i gang med et forskningsprosjekt på mat i skolen som blir spennende å følge.

Vi har også satt i gang et prosjekt i samarbeid med idrettslagene og andre, med aktiviteter rett etter skoletid, slik at det skal bli bedre tid i familiene. Alt dette er pågående prosjekter, men viser hvilken retning vi ønsker oss.

Lavterskel og forebygging har vært våre mantra i denne perioden. Tilrettelagte og opplyste stier, baderamper for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ut på restaurant for eldre hjemmeboende, vi har innført Frisklivsentral, og vi er endelig i gang med å tilrettelegge for at unge med nedsatt funksjonsevne kan kjøpe sin egen tilrettelagte bolig.

Vi har satt Heltidskultur på dagsorden og vi innfører Årsturnus i deler av kommunen fra 2024. Dette mener vi kan være med på å redusere sykefravær og bedre kapasiteten i tjenestene våre.

Råde er et fredelig sted, men gjennom, Ankomstsenter og mange mennesker som er på flukt, minner verden oss på at dette ikke gjelder overalt. Ankomstsenteret er også en aktivitet som Råde kan være stolte av, hvor folkevalgte og ansatte har spilt en stor del inn i nasjonal politikk om hvordan vi løser oppgavene rundt innvandring.

Vi ønsker å være en Ja, kommune og jobber kontinuerlig for det, og vi er nå i ferd med å sikre at det er vann i hele Råde, med Ringledning og nytt VA anlegg.

Vi har tett dialog med næringslivet for å høre: Hva er deres behov i dag? Hva er deres behov i morgen?

Sentrumsplan er vedtatt og arealdelplan er på vei. Regulerte arealer til næringslivet har gjort at Råde er en kommune med høy andel av privat sysselsetting. Det ble vi belønnet med i årets NHO kåring. Råde er best i Østfold og på 11. plass i landet, og vi har enda høyere ambisjoner.

Vi har turt å tenke utenfor boksen. Råde Parkfestival – «Smaken av Råde» er et slikt eksempel. Det har blitt til en hel uke hvor folk kan møte folk, oppleve kultur, både vår egen og andres, smake på lokale smaker og være stolte av det vi har rundt oss.

Som sagt, så er dette det siste budsjettet som blir lagt frem av sittende kommunestyre. Kommunedirektøren har denne gangen sagt at med dagens situasjon i verden, blir de neste årene så krevende at det kan det gå ut over tjenestene til innbyggerne. Det er ord vi må lytte til og det hviler et stort ansvar på oss som folkevalgte.

Vi kan likevel ikke bare sitte med hendene i fanget og vente på at stormen går over. Mer enn noensinne vil det kreve fremtidsvisjoner, styring, ledelse og samarbeid, mellom politikere, administrasjonen og innbyggere.

Vårt budsjettfremlegg flytter ikke på mange kronene, men igjen sier vi noe om hvor vi ønsker skuta skal seile. Nytt Helsehus, oppgradering av områder hvor barn og unge kan leke, badstue på Ellingstranda, kultur, samt flere verbalpunkter på klima som viser vår retning.

Verden rundt oss forteller oss at vi kan møte på stormer. Derfor er det viktig at alle mann er på dekk og at vi alle vet hva som må gjøres.

Årets budsjett ble støttet av MDG, KrF, SP, FrP og H.