RV 110 må prioriteres nå

Hvaler Høyres ordførerkandidat Marita Wennevold Hollen peker i et debattinnlegg i Fredriksstad Blad 11. juli på at det er på tide å få utbedret riksvei 110 fra Karlshus i Råde til Ørebekk i Fredrikstad. Hun peker spesielt på at næringslivet har behov for en bedre forbindelse mot E6 og frykter at bedrifter flytter fra Fredrikstad til Sarpsborg eller Råde.

Selv om jeg ikke uten videre tror på påstanden om at de sju fartsdumpene i Karlshus sentrum alene begrenser vekst og byutvikling i Fredrikstad og Hvaler, er det viktig å legge grunnlaget for en framtidsrettet vei- og infrastruktur i nedre Glomma-regionen.

Dette gjelder ikke bare for næringslivet i Fredrikstad sitt behov, men også for innbyggere i Karlshus og Råde som må leve med den støyen og andre ulemper trafikken gjennom Karlshus medfører. Det vil sannsynligvis også være positivt for næringsdrivende i Karlshus sentrum at man slipper tungtrafikken rett på utsiden butikkdørene. Karlshus kan bli en attraktiv «urban landsby» dersom gjennomgangstrafikken kan ledes utenom sentrum.

På riksvei 110 gjennom Karlshus passerer det i dag 12.000 kjøretøy i snitt pr døgn, av dette er 10% tungtrafikk.

Viken Høyre ønsker å arbeide for en oppgradering av rv110 fra Ørebekk til Jonsten i Råde utenom Karlshus sentrum og har dette fastsatt i vårt program for fylkestingsperioden 2019 – 2023. Vi ønsker at dette tas inn og finansieres via nasjonal transportplan, som nå er til revisjon

Det bør også være et mål at dette planlegges og gjennomføres samordnet med utbygging av ny InterCity-trasé fra Råde til Seut. Når planleggingen av dobbeltsporet nå trekker ut i tid, må vi benytte denne sjansen til å planlegge dette helhetlig. Dette vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster. Samtidig blir både planleggings- og gjennomføringstiden kortere, og gir dermed færre ulemper i anleggsperioden. Det gir også mulighet til å se vei- og jernbanetekniske anlegg, f.eks. plassering av bruer, i sammenheng.