Rystende fortelling om elever som får spille yatzy i stedet for å lære å lese

Spesialpedagogikk bør bli en del av den obligatoriske lærerutdannelsen! skriver Frederikke Stensrød med utgangspunkt i Barneombudets rapport som forteller at det blir mye vaffelsteking og yatzy for elever som sliter med å kunne lese. Råde Høyre tar saken til partiets landsmøte.

  • Spesialundervisning!
  • Individuell opplæring!
  • Grunnleggende ferdigheter!
  • Digitale læremidler! Psykososiale forhold!

Dette er store ord og begreper som krever innhold. Hvilket innhold er jo spørsmålet. Og er det mulig å gjennomføre slik det er tenkt i norsk skole?

Jeg tror forståelsen er variabel, også blant lærerne, og ikke minst blant foreldrene. Disse ordene er likevel viktige og må fylles med et konkret innhold. De er viktig fordi det betyr noe for fremtiden for våre barn og unge. De betyr også noe for oss, siden det er de samme unge som skal utvikle det samfunnet vi alle skal bo og arbeide i.

Kommune-Norge bruker uhorvelig mye penger på skole, likevel har vi en høy andel med frafall og barn og unge med behov for spesialpedagogikk.

Rapporten «Uten mål og mening» fra barneombudet i 2017 forteller oss en ganske rystende fortelling om elever som konsekvent blir tatt ut av undervisningen. Mange forteller om vaffelsteking og yatzy. Er det de trenger hvis de sliter med noe så grunnleggende som å lese?

Vi blir ofte møtt med at vi som politikere ikke skal blande oss inn i faget. Det skal vi heller ikke gjøre, men vi har en plikt til å etterprøve vaffelsteking og yatzy når vi ser at budsjettene for spesialundervisning skyter i været uten resultater. Vi har en plikt ovenfor disse barna når det gjelder å tilrettelegge undervisningen på deres nivå.

Vi har også en plikt til å gi læreren mulighet og kunnskap til å gi den riktige undervisningen. Det å vite hvordan tiltakskjeden i spesialpedagogikk fungerer, og hvordan man skriver en Individuell opplæringsplan (IOP), bør være obligatorisk i lærerundervisningen. Nyutdannede lærere har lite eller ingenting om dette i sin utdannelse. Når læreren først er ute i arbeidslivet, er dette helt nødvendig kunnskap.

God spesialundervisning sikrer at elever som trenger det kan nå sitt fulle potensial.

Det er også viktig å gi et minimum av kunnskap om hvilke muligheter digitale læremidler kan gi. Verktøy som gjør at alle elevene kan motta den samme informasjonen og kunnskapen på sitt nivå og i samme klasserom. Nøkkelen til en god fremtid er kunnskap. Mestring gir livsglede for både voksne og unge.

Råde Høyre vil fremme at spesialpedagogikk bør bli en del av lærerutdannelsen, under kommende landsmøte.