Utvikle for å bevare

Råde er en fantastisk flott bygd – passe stor, med nærhet til menneskene og naturen. En perle, og denne må vi bevare

Jeg er født og oppvokst i Råde, og driver i dag slektsgården Holme. Før den tid var jeg bymenneske i 11 år, i Bergen og Oslo. Jeg er utdannet homeopat og har bakgrunn i privat og offentlig helsevesen. Det var spennende og lærerike år i disse to byene, men jeg ble likevel helt klar på at jeg en dag ville tilbake til Råde. Det er vel kanskje sånn at man må ut for å komme hjem!

For meg er det viktig at vi fortsatt legger til rette for at Råde skal være en attraktiv kommune å etablere og drive næring i og skape arbeidsplasser. Dette er viktig for å styrke kommuneøkonomien, men også for å bevare et levende lokalsamfunn med ulike tilbud og fasiliteter.

Jeg vil jobbe for å fremme kreativitet og skaperglede i Rådeskolene, hvor bl.a. Ungt Entreperskap skal stå fast på planen for ungdomsskolen. En skole som ser den enkelte elev – en skole som gir mulighet for alle!
Jeg vil jobbe for at kommunen har et stort fokus på klima/miljø/Oslofjorden;  
Nye kommunale bygg skal ha pluss- eller null-hus standard.
Øke bruken av solcellepanel på kommunale tak og fasader. Styrke fokuset på restaurering av vår del av Oslofjorden.
Politisk erfaring: Samfunnsutvalget siden 2019 og i styret i Råde Høyre siden 2018.