Sammen skal vi skape et inkluderende mangfold!

Råde skal være en kommune alle ønsker å flytte til, og en kommune ingen ønsker å flytte fra

Jeg har vært taxi-sjåfør her i Råde i 16 år, og har blitt kjent med mange av dere gjennom mitt arbeid. I min jobb får jeg høre mange meninger om hvordan ting fungerer og ikke fungerer. Jeg lytter til dere alle, og har hatt mange fantastisk gode samtaler gjennom årene som har gått.

Jeg meldte meg inn i Råde Høyre fordi det er det partiet som best gjenspeiler mine tanker og min ideologi.

Mine kampsaker:
Sammen med dere vil jeg bidra til et inkluderende lokalsamfunn, der alle føler at de er med.

Ingen skal oppleve å bli mobbet eller satt utenfor.

Et inkluderende mangfold handler om å møte forskjellene med åpenhet, respekt og inkludering.

Alvorlige saker som mobbing, krenking og ekskludering er utfordringer som må tas på alvor.

Det må iverksettes effektive tiltak mot mobbing i alle lag og aldersgrupper i befolkningen.

Jeg skal kjempe for at alle barn og ungdommer skal få et godt fritidstilbud.

Alle må få mulighet til å utvikle egne anlegg og interesser i fellesskap med andre.

Jeg skal kjempe for at gang- og sykkelsti mellom Tomb og Råde skal ferdigstilles.

Jeg vil kjempe for at det opprettes et tilbud for kollektivtransport, der man enkelt kan reise rundt i bygda uten av å være avhengig av egen bil.

Vi skal fokusere på tiltak som gjør at det lokale næringslivet her i Råde kommune skal trives, så vi sammen kan skape flere nye arbeidsplasser.