Politikk

Høyre og Venstre er sammen om et grønnere Ringebu!

Våre hjertesaker

 • Miljø

  Det handler om de som kommer etter oss. Vi vil se til at våre lokale naturgitte ressurser blir forvaltet rett inn i det grønne skiftet.

 • Økonomi

  Vi vil starte nedtrappingen av eiendomsskatten

 • Industri, næring og turisme

  Vi vil arbeide for utvikling av friluftsliv, jakt og fiske

 • Frivillighet

  Kommunen skal ha en sentral rolle i arbeidet med å stimulere det frivillige engasjementet lokalt. Et godt samarbeid mellom frivillighet og kommune er et viktig bidrag for å skape levende lokalsamfunn.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Miljø

Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd.Men naturen er sårbar.

Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

Vi vil:

 • Verne om klimamiljøet, søke og tilrettelegge for god fremtidsrettet utvikling.
 • Fortsette forskjønnelser i sentrum av Fåvang og Ringebu, med gangveier langs ved elvene våre, Våla og Tromsa

Samferdsel

Vi vil:

 • jobbe for at ny E6 gjennomføres i løpet av neste fire år.
 • etablere ny gang og sykkelsti Fåvang – Sør-Fron.
 • sørge for gode avkjøringer til Sentrum (Fåvang og Ringebu)
 • etablere høyhastighets kommunikasjonslinjer til de som trenger det.

Helse

Vi vil:

 • etablere beredskapssenter med nødetatene brann, politi og helse, samt tannhelsetjeneste, derunder skoletannlege.

Industri, næring og turisme

Vi vil at kommunen skal være en aktiv medhjelper til Privat og Næring.

Vi vil:

 • legge til rette for eksisterende og nytt næringsliv i kommunen
 • markedsføre kommunen
 • sørge for at vernerestriksjoner ikke fortrenger utvikling i Ringebu
 • at kommunen selv skal få bestemme hva som skal skje med utbygging i vårt næromrade
 • at det blir lagt til rette for dem som prøver å få til noe, vi bor i en ja-kommune.

Eldreomsorg

Vi vil:

 • etablere flere eldreboliger
 • vurdere nye ordninger for boliger for eldre, bofellesskap.

Alt starter i skolen

Barn lærer mer når de har det bra.

En trygg og god skole er en skole der barna trives.

Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

Vi vil:

 • Følge opp skolen, som skoleeier.
 • Ta vare på ungdommen og ha et mål om å bli kvitt all mobbing.

Bolig

Vi vil:

 • at attraktive boligtomter tilgjengeliggjøres, nærmest mulig sentrum.
 • utvikle attraktive boligtomter der folk vil bo.
 • vurdere muligheten for tettstedsutvikling med boliger også på fjellet, ta hele kommunen i bruk.
 • at administrasjonen skal ha en positiv holdning til våre innbyggere, informere og tilrettelegge