Ekstraordinært årsmøte i Ringsaker Høyre 21. mars

Leder i Ringsaker Høyre, Magne Sørby ble valgt til fylkesleder på Innlandet Høyres årsmøte 5. februar 2022. Magne ønsker å gå av som leder i Ringsaker Høyre for ikke å blande sammen rollene. Det er derfor innkalt til ekstraordinært årsmøte 21. mars 2022 for å velge ny leder av Ringsaker Høyre.