Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Jan Tore Sanner - foto Hans Kristian Thorbjørsen
Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland

Skole og oppvekst

Skolen er den viktigste kilden til kunnskap, og skolen må gi et best mulig tilbud til alle elever. Som mor og lærer
i den videregående skolen, er det naturlig for meg å engasjere meg i skolepolitikk. Gjennom barnehage, skole og
oppvekst dannes grunnlaget for kunnskap som kommunen vil dra nytte av i framtiden. Barnehage og skole er
viktige arenaer der teoretisk, praktisk og sosial kunnskap utvikles.

Helse og omsorg

Trygge og gode helsetjenester er blant de viktigste tjenestene Eigersund Kommune tilbyr.
Å få god og riktig hjelp når man trenger det, er viktig for både trygghet og livskvalitet.
Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men brukerne.Eigersund Høyre vil ha et samfunn der alle kan
delta. De fleste har i dag utdanning og arbeid, og forventer å leve selvstendige og frie liv. Dette gjelder også de med nedsatt funksjonsevne. 

 

Samferdsel

Bedre samferdsel er en av nøklene til vekst i
Eigersund. Derfor er det viktig for Høyre å fortsette arbeidet med å utbedre både vei og jernbanenettet
til og fra kommunen. Internt i kommunen er
gjennomgangstrafikken i sentrum svært viktig å gjøre noe med. Samtidig må vi forbedre tryggheten for alle som ferdes i trafikken. Den påbegynte
gang- og sykkelveien på Nordre Eigerøy må
videreføres til Skadberg og på sikt helt til Ytstebrød.
Utvikling av gang- og sykkelveinettet i kommunen er viktig for trafikksikkerheten.

Kommunen som arbeidsgiver

Eigersund Kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, der kompetanse,
utvikling og forutsigbarhet står i fokus. Politikerne bidrar aktivt til dette
gjennom Administrasjonsutvalget. Det er viktig for Høyre å tilstrebe riktig
effektivitet i organisasjonen, og Høyre vil støtte tiltak som balanserer effektivitet
og fleksibilitet. Større og enklere stillingsbrøker i helsesektoren kan eksempelvis oppnås gjennom alternative måter å organisere turnusen på. Høyre ønsker et miljø som er endringsvillig. Åpenhet og høyde under taket er viktig for at nye ideer skal få grobunn. Dette er også viktig for at alle skal bli møtt med respekt og forståelse, slik at mobbing unngås. For å få til dette må at kommunen ha gode ledere, på alle nivåer, som er i stand til å lede eget virksomhetsområde og koordinere mellom de forskjellige områdene i
kommunen.

Anja Hovland - Gruppeleder, Eigersund

Anja Hovland

Gruppeleder, Eigersund

Kontakt

Eigersund Høyre

Lilly Remme Brunel

Leder
Telefon 92835545

Daniel Aamodt

Fylkessekretær
Telefon 41624182

Send oss en e-post

Våre folk