Haugesund fra sjøen. Foto

Vår visjon

Haugesund er en ung og vital by med sterk framtidstro. I et raust og konstruktivt samarbeid med alle tilliggende kommuner, fylket, staten og næringslivet, skal Haugesund videreutvikles som regionsenter for Haugalandet.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Tidlig innsats

I 2020 kommer det nye fagplaner i alle skolefag, og elevene har fått hvert sitt digitale hjelpemiddel. Dette gjør at Haugesund må tenke nytt på skolefeltet. Vi må sikre mer tilrettelagt opplæring, tidlig innsats for de med utfordringer og et større fokus på skriving, regning og lesing.

Leve hele livet

Antall eldre i Haugesund vil øke drastisk de neste årene. Eldre er en ressurs, og vi ønsker å legge til rette for at de med hjelpebehov kan leve så selvstendige liv som mulig. Vi vil sørge for at alle eldre lever gode liv - hele livet.

Lavutslippssamfunnet

Det grønne skiftet gir oss muligheten til å utvikle ny teknologi og skape nye jobber og grønn vekst på Haugalandet. Høyre vil bruke markedet i miljøets tjeneste. Vi skal skape Lavutslippssamfunnet 2050, kutte utslipp og skape et samfunn der det lønner seg å velge miljøvennlig.

HGSD 2.0

Haugesund skal vinne på digitalisering. Vi skal bli best på å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle folks hverdag, skape nye jobber og sikre gode kommunale tjenester. 

Harald Larssen Lønning - Gruppeleder, Haugesund

Harald Larssen Lønning

Gruppeleder, Haugesund

Kontakt

Haugesund Høyre

Anders Amundstad-Balle

Leder
Telefon 45429392

Daniel Aamodt

Fylkessekretær
Telefon 41624182

Våre folk