Vår visjon

Haugesund er en ung og vital by med sterk framtidstro. I et raust og konstruktivt samarbeid med alle tilliggende kommuner, fylket, staten og næringslivet, skal Haugesund videreutvikles som regionsenter for Haugalandet.

Våre hovedsaker

Styring og økonomi

For Haugesund Høyre er det viktig å effektivisere driften, finne smartere måter å arbeide på og å levere kommunale tjenester av høy kvalitet.

Vekst for velferd

Høyre mener at utvikling av attraktive byer og nærmiljøer, er en forutsetning for vekst og velferd. Vi må sikre at samferdsels- og arealutvikling sees i en sammenheng.

Byen mot havet - landets beste vestkant

Haugesund er en sentral Nordsjøby. Vi har gode havneforhold og bynære øyer. Her er det både et pulserende næringsliv, boliger og friområder. Byøyene er viktige for byens identitet.

Bo og jobb i sentrum

Utvikling av Haugesund sentrum er av betydning for hele regionens attraktivitet, ikke bare for Haugesund.

Se vår politikk

Haugesund kommune

Rogaland

Kontakt

Eli Oline Utvik
Leder
Telefon: +4799613322

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Aktuelt

Vi kjempet som løver

Opposisjonen i Haugesund Bystyre er opprørt over uansvarligheten i den nye reguleringsplanen for Skeisvatnet.

Våre folk