Bevar Skeisvannet

Innfelt, Helge Ytterøy L'orange. Hovedbilde: Haugesunds Avis

Høyre ønsker å bevare Skeisvannet, og ikke ta eiendommene til naboene for å bygge en dyr broløsning der det allerede er sti.

Høyre ønsker nye sykkelveier velkommen. Gode gjennomgående sykkelveier er en forutsetning for at sykkel skal være lett å bruke til og fra jobb og også ofte på fritiden. Skal vi få til det må vi sørge for å bygge videre på strekninger der det er åpenbare mangler og hull, og vi må sørge for å få mest mulig sykkelvei for pengene.

På enkelte områder får Haugesund dette til. Men av og til går det helt galt. Som når den styrende #trafikklyskoalisjonen i Haugesund vedtok ny gang- og sykkelveistrekning over den vestlige delen av Skeisvannet. Planen er å bygge en fylling fra odden nedenfor HTG, ut til øya i vannet, derfra bygge en liten bro før ny fylling inn til odden på nordsiden. For å opprettholde fuglelivet på dagens øy skal det bygges en ny øy lenger ut i vannet. Ingen har kunnet love fuglene vil bruke den nye øya slik de bruker dagens øy.

Dette er en kort strekning som medfører nedbygging av den siste delen av naturlig strandlinje rundt Skeisvannet. Hele bukten på innsiden vil bli bygget inn med minimal vanngjennomstrømning. Det kan bety stillestående grunt vann som etter hvert gror igjen.

Det er sagt strekningen er viktig for syklister fra Bleikemyr til sentrum. De har allerede en gjennomgående sykkeltrasé på østsiden av vannet. Her er det også planskilt undergang under Skeisvollveien. Vi vet nå det ikke blir ny gangbro over Skeisvollveien ved Elvegård. Kort sagt: Vestsiden blir ingen trafikksikker gjennomgående trasé fra nord til sør.

Vi aner ikke hva dette vil koste. Hverken formannskap eller plan- og miljøutvalget har fått kostnadsestimat. Et så omfattende prosjekt er heller ikke synliggjort i budsjett eller kommunens økonomiplan. I tillegg til selve utbyggingen omfatter prosjektet ekspropriasjon av 2 private eiendommer, noe som fordyrer prosjektet.

Heldigvis er det ikke for sent å bevare Skeisvannet. Bystyret har ikke vedtatt finansiering av prosjektet. Så vidt vites er eiendommene ikke ekspropriert. Ennå er ikke en spade satt i jorden. Det finnes også en enklere trasé få hunder meter lenger vest som kan realiseres raskt og uten de omfattende ekspropriasjonene.

Høyre har stemt imot hele prosjektet. Vi vil fortsatt bevare Skeisvannet. En stemme til Høyre er en stemme for å bevare Skeisvannet - og få mer gang- og sykkelvei for pengene.