Byen, historien og framtiden

Harald Larssen Lønning, ordførerkandidat for Haugesund Høyre (foto: Harald Nordbakken)

Haugesund begynner virkelig å bli en urban og pulserende by. Mange viktige grep er gjort de siste ti årene som fort glemmes og blir en del av hverdagen. La oss gå ti år tilbake og fire år fram. Hva ser vi da?

Byutviklingen de siste ti årene hadde gjerne sitt startskudd når Indre kai gikk fra en asfaltert gate til en brolagt promenade med restauranter og aktiviteter. Samtidig ble Tinghuset ferdigstilt, som et symbolsk viktig by-bygg. I Høyres siste periode åpnet en nyrestaurert Hauge skole, ny stadion, Vår Frelsers kirke ble pusset opp, lekeplass ble etablert på Bytunet, og vi fikk Helsehuset og Revmatismesykehuset. I tillegg til nye studentboliger og nye leiligheter midt i Haraldsgaten med Kong Harald og H100.

– Men kanskje viktigst av alt. Sentrumsplanen som ble ført i pennen av dyktige byutviklere i samme periode. Vedtatt – under siste bystyremøte før valget i 2015.

Masterplanen ble vedtatt for fire år siden, og med revideringen som er rett rundt hjørnet blir en stor og omfattende plan enda bedre. Her er byrommene skissert, standarder for fortauer, gatelys og struktur. Enklere å forholde seg til når det skal bygges i sentrum. Planen kan fortsatt bli bedre, og enklere for utbyggere, men det er gjort et godt stykke arbeid som har profesjonalisert byutviklingen på en annen måte enn tidligere.

Denne perioden har prosjektet Bytunet til Byparken, oppussingen av biblioteket og parkeringshuset vært godt synlige byprosjekter. Arkitektkonkurransen fra 2011 på Flotmyr nærmer seg en ferdigstilt plan, som vil gi flere hundre nye boliger tett på sentrum og en ny svømmehall.

I neste periode vil vi forhåpentligvis se Hasseløy Nord, Naustet, Kronå og Salhusvegen Terrasse gå fra tegninger til ferdige leiligheter. Bygården, Haubo sitt prosjekt på Brannstasjonen og i sentrumskirken lige så. Viktige prosjekter for å få flere til å bo sentralt i Haugesund sentrum.

Høyres viktigste grep for Haugesund sentrum i kommende periode er å få på plass en helhetlig plan for Haraldsgata. Vi vil utlyse en designkonkurranse for Haraldsgata og løfte debatten om tak, bilkjøring, parkering og nye byrom. Haraldsgata skal gå fra gågate til væregate, med første byggetrinn i løpet av den neste fireårsperioden.

Byparken og Rådhusplassen skal skinne ved hjelp av enkle grep og godt vedlikehold. Landmannstorget må få tilbake funksjonen som et landmannstorg med god plass til aktivitet og salg av lokale varer og tjenester.

Vedlikehold er også viktig. Vi skal ha en kvartalsvis gjennomgang av løse heller, høye fortauskanter og ugress for å lage et bysentrum som er enkelt å komme seg fram i som gående, syklende og rullende.

En by skal være i kontinuerlig endring. Ulike epoker og hendelser skal gjenspeiles i byens arkitektur og opplevelser, samtidig som det skal være plass til videreutvikling og framtidens særpreg.

Jeg har tro på at muligheter skapes sammen, med politikere som ønsker å strekke seg langt for at innbyggerne skal trives og lykkes. Vi har enormt mange gode kvaliteter i Haugesund. Sammen kan vi bruke disse til å skape en nyskapende, kreativ, trygg, tradisjonsrik og maritim by, hvor det er godt å bo, og en opplevelse å komme til.