Dette skjedde på representantskap den 03.01

Gode diskusjoner mellom vedtakene.

Omtrent 20 møtte opp da Haugesund Høyre inviterte til representantskap den 03.01. Partiet vedtok tre innsendte forslag og sender to videre til Rogaland Høyres årsmøte.

Til tross for at mange nok hadde andre ting enn politikk å tenke på gjennom jule— og nyttårsperioden var engasjementet stort da Haugesund Høyre startet året med representantskap. Møtet ble holdt i bystyregruppens møterom i Sørhauggaten 145. 

Både nye og "gamle" medlemmer deltok aktivt i diskusjonene. Det kom inn flere resolusjonsforslag hvorav tre stykker ble behandlet i løpet av kvelden. To av forslagene sendes videre til Rogaland Høyres årsmøte som avholdes i Haugesund 19-20. januar:

  1. Fjerning av 67 000 kg kvikksølv fra U-864, fremmet av Karoline Sjøen Andersen

  2. Mangfold og samarbeid sikrer fornyelse og kvalitet i helsetjenestene, fremmet av Helge Ytterøy L'orange

Disse ligger vedlagt under artikkelen. 

I tillegg ble klassestruktur i barneskolen i Haugesund Kommune diskutert og muligheten for opprettelse av stuertutdanning ved Karmsund vgs. Disse forslagene videresendes til blant annet programkomiteen til Haugesund Høyre og redaksjonskomiteen som jobber med forslag til fylkestingsprogram. Takk til Marianne Kolstø Hiltunen som fremmet disse.

På representantskapet ble og delegater til fylkesårsmøtet valgt. Styrets forslag ble valgt enstemmig uten endringsforslag:

Selvskrevne

1 Anders Amundstad-Balle
2 Harald Larssen Lønning
3 Sveinung Stensland
4 Karoline Sjøen Andersen
5 Gunnar Amundsen
Øvrige

6 Lasse Fredheim
7 Sissel Jacobsen
8 Sjur Risanger
9 Helge Ytterøy L'orange
10 Harald Østensjø
11 Åshild Grinde Bergsvåg
12 Anne-Karin Lindø
13 Daniel Whittle Stensland
Vara

14 Mari Anne Feet
15 Linda Saltvedt
16 Anne Olaug Karlsen
17 Erik Brinchmann
18 Elin Frønsdal
19 Caroline Whittle


Vi ser frem til flere representantskap i tiden som kommer og er klar over at grupperommet nok blir for lite i neste omgang.