Disse er foreslått til Haugesund Høyres styre

Valgkomiteen i Haugesund Høyre har fullført sitt arbeid og kan presentere sitt forslag til nytt foreningsstyre for det neste året.

Som leder innstilles Anders Amundstad-Balle (24). Anders har vært en del av styret til Haugesund Høyre siden 2015 hvor han blant annet har hatt ansvar for valgkamp, arrangementer, medier, mm. 

Videre fortsetter Sjur Risanger (51) som nestleder en ny periode. Av nye navn presenterer valgkomiteen Karoline Sjøen Andersen (23) og Sissel Jacobsen (25)  begge har tidligere erfaring fra Unge Høyre og har nå flyttet hjem til Haugesund etter studier utenbys. Harald Østensjø (72) har vært varamedlem til styret i forrige periode, men innstilles nå som styremedlem. Elin Frønsdal (59) overtar Haralds plass som varamedlem. Åshild Grinde Bergsvåg (36) fortsetter som styremedlem.

"Vi er glade for å få på plass et solid styre for Haugesund Høyre med bred erfaring inn i et svært viktig år for partiet," sier medlem av valgkomiteen Nils Konrad Bua. "Med Anders som leder får vi en person med erfaring fra både nasjonale og lokale valgkamper samtidig som han er en motor i det daglige partiarbeidet", avslutter Bua.

Valgkomiteen har bestått av Benedicte Johannessen, Nils Konrad Bua og Elin Frønsdal. Sistnevnte trakk seg fra komiteen etter hun ble foreslått og takket ja til å være varamedlem til styret.