Eli Oline Utvik innstilt som ny leder av Haugesund Høyre

Valgkomiteen har fullført sitt arbeid og har lagt frem sin innstilling.

Valgkomiteens innstilling lyder som følger:

• Eli Oline Utvik, ny leder (1 år)

• Gudvin Selsås, ny nestleder (2 år)

• Helga Tonning, ikke på valg (1 år igjen)

• Anders Amundstad-Balle, ikke på valg (1 år igjen)

• Erling Iveland, Ny, velges for 2 år

• Nina Widvey, Ny, velges for 2 år

• Bettina Holthe, Vara,  ikke på valg (1 år igjen)

• Unge Høyre, Senior Høyre og Haugesund Høyres gruppeleder møter også på styremøtene.

Valgkomiteen har bestått av Sveinung Stensland (leder), Nils Konrad Bua og Petter Steen jr.