En foregangsplan i Haugesund

Bystyret i Haugesund vedtok onsdag denne uken offensiv og god handlingsplan for å forebygge diskriminering og fordommer mot homofile, lesbiske og transpersoner (LHBTI). – "Veldig gledelig med så stort engasjement og bredt flertall for en så offensiv plan" sier bystyremedlem og leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L’orange.

Handlingsplanen kom i stand etter en utfordring ordføreren fikk av FRI Rogaland og sin ordførerkollega Klovning på Utsira. Den er utarbeidet av en arbeidsgruppe under rådmannen med deltagelse fra flere deler av kommunens tjenesteapparat. I tillegg har de hatt dialog med ulike foreninger og lag og hentet inn blant annet Rosa Kompetanse for å ha et godt grunnlag for handlingsplanen.

"Jeg opplever at rådmannen og hans stab har jobbet veldig godt og bredt for å sette sammen en god og effektiv handlingsplan", sier Høyres Helge Ytterøy L’orange.

Godt forankret
Etter at rådmannen la frem sin innstilling ble handlingsplanen sendt til utvalg for oppvekst og helse og omsorg, før den gikk til formannskap og i bystyret.

"Jeg var spent på engasjementet saken ville skape i bystyret. Både innad i Høyre og i de andre partiene opplever jeg at mine medrepresentanter har satt seg inn i sakene og kommet med mange gode tilleggsforslag. Handlingsplanen er godt forankret og vedtatt med et bredt flertall", oppsummerer Ytterøy L’orange.

Kjønns- og familiemangfold synliggjøres
Handlingsplanen setter en høy standard for kommunens virksomheter. Blant annet har bystyret vedtatt at hele administrasjonen skal innarbeide språk, valgmuligheter og betegnelser som inkluderer kjønns- og familiemangfoldet.

Haugesund har allerede begynt dette med å innarbeide med mor og med far i enkelte IT-systemer. Det er en god start, og vil nå bli fulgt opp i videre arbeid, forteller Høyres bystyremedlem, og legger til at også i bildebruk og informasjonstekster skal kommunens materiale gjenspeile mangfoldet i byen.

Planen har mange gode tiltak innen området oppvekst. Blant annet har Haugesund allerede en god ungdomsundersøkelse som gjennomføres jevnlig. Den blir i fremtiden et viktig verktøy for å avdekke situasjonen for unge LHBTIere i Haugesund.

"Ved å inkroporere spørsmål om attraksjon kan kommunen fremover blant annet avdekke mobbing og usikkerhet blant unge LHBTIere", forteller Helge Ytterøy L’orange.

Fokus på eldreomsorg
En undersøkelse fra Sverige viser at kun 1 av 10 kommuner hadde et bevisst forhold til LHBTIQ-kunnskap hos medarbeidere i eldreomsorgen. Så vidt vites finnes ikke tilsvarende undersøkelse i Norge. Handlingsplanen i Haugesund har fått innarbeidet et eget kapittel om LHBTI-tiltak knyttet til eldreomsorgen.

"Vi hører ofte om eldre som kryper inn i skapet igjen. Det er utrolig trist og skal ikke være slik. Haugesund tar nå dette på alvor, og har sett på både utfordringer og forslag til tiltak på dette området", forteller han, og legger til at forslaget om et eget kapittel om eldreomsorg har kommet inn etter forslag fra Høyre.

Jevnlig rullering
Bystyret i Haugesund besluttet å opprette eget utvalg der de viktigste kommunale sektorer og regionale LHBTI-organisasjoner er representert for å følge opp planen. Utvalget rullerer planen hvert annet år, og hvert 4. år skal handlingsplanen rulleres med politisk behandling.