Et trygt land for alle

Leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L'orange
Leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L'orange

Norge er et godt og trygt land å bo i for de aller fleste. Det skyldes mange faktorer. Ikke minst at vi har kommet langt når det gjelder toleranse, aksept og inkludering av anderledeshet.

Regjeringens mål er at Norge skal bli best i Europa på rettigheter for skeive. Det er et godt barometer for å måle om Norge er et trygt land.

Der har vi fortsatt en lang vei å gå. Norge har et lovverk mot hatkrim og hatvold. Men det er hull, hull som gjør at en transperson blir banket opp fordi hen er transperson, da regnes det ikke som hatvold. Heller ikke voldelig antisemittisme er klart definert som hatkrim i Norge.

Faktisk ligger Norge på 17. plass i Europa når det gjelder arbeid mot hatkriminalitet. Ifølge den internasjonale LHBT-organisasjonen ILGA er Norge på nivå med Georgia og Slovakia, og langt bak gjennomsnittet av EU-land.

Hullene i lovverket vet vi regjeringen jobber med å forbedre, og det haster. Samtidig må det gjøres et grundig arbeid, slik at man ikke ender med hull i juridisk beskyttelse, slik som for transpersoner ved tidligere lovarbeid rundt hatkriminalitet.

Likevel mangler Norge fortsatt en strategi og et kompetansesenter for å sikre god og likeverdig håndtering av hatkrim. Dessverre opplever derfor mange som blir utsatt for hatkrim at dette ikke blir fulgt godt nok opp.

Regjeringen må gi hatkrimgruppen ved Oslo Politikammer status og ressurser som nasjonalt kompetansesenter mot hatkriminalitet. Det vil bidra til bedre kompetanse og mer likeverdig håndtering av saker om hatkrim.

Så må det jobber på flere områder enn hatkrim for at Norge skal bli et trygt land for alle. Norge skal være et land der hver enkelt av oss kan leve fritt slik vi er uansett bakgrunn. Handlingsplanen mot negativ sosial kontroll og den pågående inkluderingsdugnaden er tydelige og gode tiltak for å skape et trygt land for alle.

For at dette arbeidet skal gjøre Norge til et tryggere land, er det helt avgjørende at den følges opp gjennom kompetansebygging og konkrete tiltak i førstelinjen. Det er lokal oppfølgning og arbeid som gjør at kvinner blir likestilt og inkludert og at skeive kan leve sine liv slik de er. Her har alle vi som er folkevalgte i kommunene et viktig ansvar.

Når regjeringen får tettet hullene i lovverk og arbeid mot hatkrim, og vi lokalt jobber aktivt mot negativ sosial kontroll samtidig som vi sørger for god integrering, da blir Norge et tryggere land for alle.

(Artikkelen ble trykket i VG søndag 14. april 2019)