«Hvordan kan du som lærer stemme Høyre?»

Ulrikke Nesheim Heldal (foto: privat)

I høst beveget jeg meg inn i et nokså nytt og ukjent farvann da jeg takket ja til å stå på liste for Haugesund Høyre. Siden den tid har jeg fått mange tilbakemeldinger, for det meste positivt. Men som seg hør og bør har det også vært noen skeptikere som har utfordret meg: «Hvordan kan du som lærer stemme Høyre?»

Jo, la oss først se på Høyres skolepolitikk på et nasjonalt nivå. Det er mange og delte meninger rundt kompetansehevingen som Høyre har gått i bresjen for. Det diskuteres i media, det diskuteres i fagforbund og det diskuteres på lærerværelset. Inntrykket mitt er at flertallet er mot denne såkalte «avskiltingen» av lærere.

Argumentet er ofte at mange års erfaring skal være nok. Og erfaring er absolutt et godt argument, men kan vi virkelig tillate oss at det skal være nok? Som lærer har du gjennom ditt mandat et stort ansvar for elevers læring. Da bør vi starte med å ta ansvar for egen læring og sørge for at vi til enhver tid holder oss oppdaterte på relevant forskning og nye metoder, slik at vi kan ta med det beste av dette med oss ut i klasserommet.

Videre handler det om holdningene en har. Nei, kompetansehevingen er ikke ment som kritikk til deg og det arbeidet du har gjort i alle år. Det er heller ikke slik at videreutdanning betyr at en skal legge alt det «gamle» på hylla. Det handler om å velge å se mulighetene framfor utfordringene. Og det trenger ikke å være enten eller, erfaring eller videreutdanning. Det er ikke ofte, men akkurat her kan du få i både pose og sekk. Og det er faktisk helt gratis!

Så var det over til dette med den nye 5-årige utdanningen. Våren 2022 vil jeg, sammen med mine medstudenter, være det første kullet som fullfører det nye studieforløpet. Ettersom erfaring er et nøkkelord i all argumentasjon i skolepolitikken stiller jeg ganske sterkt her. Og mine erfaringer med den nye lærerutdanningen er faktisk ganske bra. Jeg opplever at innholdet i fagene er relevante og at det er stort fokus på å koble dette opp mot praksis. Ironisk nok er motstanden størst hos dem som er ferdigutdannet for lengst. «Du blir ikke noe mer enn lærer du heller». Nei, det er helt sant, men forhåpentligvis er studieforløpet lagt opp slik at jeg blir en dyktig lærer. Erfaringen til de mange flinke lærerne der ute kan jeg ikke ta igjen med det første, heller ikke med en 5-årig lærerutdanning, men forhåpentligvis har jeg litt nye innspill å komme med slik at vi som kolleger kan lære av hverandre.

Til sommeren er jeg ferdig med to av fem år. Fortsatt et stykke igjen, men likevel sitter jeg allerede igjen med et stort læringsutbytte. Begynneropplæring og overgangen barnehage-skole har vært i fokus både i fag og praksis. Jeg mener at en god start på grunnskoleopplæringen er en forutsetning for at barna lykkes. Det er mange faktorer som skal tas hensyn til i barnas første år i skolen. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å anerkjenne at alle barna er forskjellige og har ulike behov for å lykkes på skolen. Dersom disse behovene ikke kartlegges tidlig i skoleløpet risikerer vi å få barn som aldri opplever mestring og som utvikler et anstrengt forhold til læring. Derfor er det gledelig å se at Haugesund Høyre blant annet går til valg på tidlig innsats i skolen. Og nettopp derfor stemmer jeg som lærer på Høyre.

Jeg kan ikke endre alt som er galt med den norske skolen, men jeg kan i det minste prøve å gjøre noe. Ved å bruke min stemme og mine erfaringer fra skolen kan jeg påvirke lokalpolitikken i den retningen jeg mener er riktig. Hva skal du gjøre?