Haugesund: Fra nei til ja-kommune

Haugesund skal være en by som det er godt å bo i og hvor den enkeltes initiativ til å skape verdier – ikke bare i form av jobb og næring, men også innenfor kultur og idrett – verdsettes og heies fram. I Haugesund Høyre kaller vi dette å være en ja-kommune!

Det skal være godt og attraktivt å bo i Haugesund. Derfor trenger vi positive og ansvarlige politikere som bidrar til at arbeidsplasser skapes og næringslivet styrkes. Men så er det nå slik at mennesket ikke lever av brød alene – innbyggerne skal trives, og vi trenger alle mer enn bare å ha en trygg jobb å gå til. Da må vi ha en kommune som er på tilbudssiden og leverer nødvendig infrastruktur, som legger til rette for gode barnehager uavhengig av hvem som eier dem, en skole som ser den enkelte elev, et variert kultur- og fritidstilbud og ikke minst en god og verdig eldreomsorg hvor du selv får lov til å velge hvordan du vil leve livet ditt.

For å få dette til sier Haugesund Høyre ja til nye måter å tenke på når det kommer til hvordan kommunen forholder seg til sine innbyggere, og ja til løsninger som gjør det enklere for innbyggerne. Dette betyr blant annet digitalisering av kommunens tjenester, enklere søknadsprosesser og raskere tilbakemelding fra kommunen.

Vi mener at politikere og Haugesund kommune må se på hvilke muligheter som er til stede i de ulike reguleringsplanene som finnes, ikke minst for å unngå at vi mister arbeidsplasser og innbyggere til nabokommunene, og vi må også strekke oss litt lengre for, for eksempel, å finne passende lokaler til organisasjoner og skoler som ønsker å ha tilholdssted i Haugesund.

Det må reguleres nok areal til næringslivet, være forutsigbarhet i planleggingen og ikke minst positivitet til de som vil skape jobber! Derfor vil vi også satse på næringsutvikling i hele kommunen.

Haugesund Høyre heier på innbyggerne som ønsker å skape og bidra til fellesskapet. Vi ser etter muligheter der andre ser problemer. Ja, vi skal skape en ja-kommune!