Haugesund Høyres valgavis

Her kan du lese Haugesund Høyres valgavis i pdf.-format. Dette er vår hovedbrosjyre i valgkampen.

Avisen er designet av Larssen & Amaral. Innholdet er skrevet av bystyrekandidater for Haugesund Høyre, inkludert: John Malvin Økland, Ulrikke Nesheim Heldal, Asle Skjærstad, Anders Amundstad-Balle, Karoline Sjøen Andersen, Lasse Fredheim og Harald Larssen Lønning. 

God lesing.