Haugesund Høyres Valgprogram 2019-2023

Bilde fra representantskapet (Foto: Privat)

I kveld ble Haugesund Høyres program for 2019-2023 enstemmig vedtatt gjennom representantskap. 

Arbeidet med programmet har vært en grundig og omfattende prosess. Programkomitéen startet arbeidet allerede sommeren 2018, og sendte i november førsteutkast på høring. 

Alle frivillige organisasjoner som oppga kontaktinfo på sine nettsider ble kontaktet for innspill. Det samme ble kommunens administrasjon. 

Innspill fra de nevnt ovenfor, samt privatpersoner ble nøye gjennomgått og diskutert av komitéen og på denne måten innarbeidet i dokumentet. 

Programmet som ble tilsendt medlemmene før representantskapet var på vegne av et samlet styre, og altså uten dissens. 

Innsendte endringsforslag ble i kveld behandlet, før representantskapet enstemmig vedtok programmet i sin helhet. 

Programkomiteen har bestått av: Gudvin Selsås, Nils Konrad Bua, Anne-Karin Lindø (SH), Daniel Whittle Stensland (UH), Gunnar Amundsen,  Sissel Jacobsen, Harald Larssen Lønning, Anders Amundstad-Balle og Karoline Sjøen Andersen. 


Programmet i sin helhet finnes nedenfor.