Haugesund i boligkrise - mangler kjøpere

John Malvin Økland Foto: Sjøfartsdirektoratet

I Haugesunds Avis torsdag 8. august kan vi lese om at det er tusen «overflødige» boliger på Haugalandet og at det mangler kjøpere. Årsaken er liten befolkningsvekst.

Folketallet i Haugesund er i dag 37 344. Vi har gått fra en vekst på 300-700 personer årlig, til rekordlave 1 ny innbygger i 2017. Veksten har stanset opp i Haugesund, samtidig som andre større byer og regionsentre i Norge og opplever betydelig befolkningsvekst. Er årsaken til stagnasjonen i vår region en feilslått lokal politikk?

Skal Haugesund som regionsenter fortsatt vokse er det viktig at vi skaper en by og region som har et næringsliv som har gode rammevilkår og som har behov for flere ansatte. Høyre er opptatt av å legge til rette for næringslivet slik at en kan skape vekst og sikre nyrekrutteringer. Arbeidsplasser betyr mye for både lokalsamfunnet og den enkelte arbeidstager. Flere arbeidsplasser betyr tilflytting og dermed også flere boligkjøpere.

Høyre er også opptatt å ta hele landet i bruk. Det er derfor viktig at offentlige arbeidsplasser blir plasserte utenfor Oslo. Her er det viktig at Haugesund og nabokommunene står sammen om en politikk som gjør at offentlige arbeidsplasser som etableres utenfor Oslo og andre større byer blir etablert i Haugesund-regionen.

Ved flytting av Sjøfartsdirektoratet fra Oslo til Haugesund høsten 2006 gjorde Haugesund Høyre en formidabel innsats. I samarbeid med administrasjonen i Haugesund kommune, Haugaland vekst og lokalt næringsliv ble Sjøfartsdirektoratet med flere hundre arbeidsplasser etablert i byen. Dette var nye arbeidsplasser med høy kompetanse. Det ble ansatt mange ingeniører, nautikere, maskinister, jurister, IT-kompetanse, økonomer mv. Mange nyinnflyttede, unge Haugesundere som bodde og jobbet i Oslo fikk nå en mulighet for å komme hjem til en attraktiv arbeidsgiver, som hadde behov for deres kompetanse. Mange hadde med seg en ledsager som også fikk jobb i regionen.

Det er ingen tvil om at etablering av Sjøfartsdirektoratet har medvirket til å øke folketallet i regionen. Sjøfartsdirektoratet med sitt driftsbudsjett på omlag 420 millioner kroner sikrer også økt verdiskapning for lokalt næringsliv. Det være seg reiseaktiviteten til/fra Helganes, bruk av hotellene i byen, arrangør av ulike konferanser, kjøp av varer og tjenester m.v. Alle ansatte bruker også sin lønn i vår region og sikrer gode skatteinntekter til kommunene.

Haugesund høyre mener derfor det er viktig å bruke erfaringen fra flyttingen av Sjøfartsdirektoratet til å få etablert flere offentlig arbeidsplasser i vår region. Får vi flere nye virksomheter med tilknytning til den maritime aktiviteten vil dette også bygge opp under Haugesund som maritim hovedstad. Skal en klare dette er det viktige med målrettet arbeid og god dialog med våre regjeringspartier og de ulike departementene i Oslo.

Haugesund Høyre har programfestet å jobbe for å etablere flere offentlige arbeidsplasser i vår region. I tillegg har en god erfaring fra flyttingen og etablering av Sjøfartsdirektoratet til byen. Denne erfaringen er svært nyttig å benytte seg av.

Det er flere grep som må gjøres for å fikse boligkrisen i Haugesund. Et nytt direktorat og noen hundre Osloborgere som flytter til regionen ville vært et godt dytt i riktig retning.