Haugesund kommune, hvor og når du vil

Daniel Whittle Stensland, foto: Harald Ellingsen (Rogaland Høyre).
<p> I Høyre har vi en drøm, drømmen om en kommune som er tilpasset hver enkelt innbygger. En kommune som behandler byggesøknader i sanntid. En kommune der prøvene retter seg selv, som gjør at læreren kan bruke mer tid på hver enkelt elev. En kommune der hjemmehjelpen bidrar til å bekjempe ensomhet fremfor rutineoppgaver. Dette er fremtiden til kommune-Norge.&nbsp; <br /> </p>
<p>Dette sa ordførerkandidat Harald Larssen Lønning i sitt innlegg på Høyres landsmøte.</p> <p>Haugesund Høyre skal sette digitalisering på dagsorden. Med digitaliseringsprosjektet “HGSD 2.0” skal Haugesund bli best i å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle folkets hverdager, skape nye arbeidsplasser, og sikre gode kommunale tjenester. Men hvordan vil en digitalisering av kommunen gavne haugesunderne? Ved å være tilgjengelig døgnet rundt vil kapasiteten til kommunen øke, og kommunal informasjon vil være mer tilgjengelig. Kommunen blir rett og slett mer åpen og tilgjengelig.</p> <p>I en kommune er det viktig med tett kontakt med befolkningen, derfor vil Haugesund Høyre opprette en egen “Min side”, hvor da befolkningen får bedre oversikt over statusen på sine søknader og henvendelser de har hos kommunen, og bedre dialog. Dette vil gi fortgang og mindre byråkrati i kommunen.</p> <p>Sosiale medier som Facebook og Instagram blir brukt av alle aldersgrupper daglig. Disse er ikke bare medier man kan holde kontakt med venner og dele bilder, de blir nå mer og mer brukt til markedsføring. Med emneknagger som #visitnorway blir bilder fra regioner delt som gjør at Norge blir et turistmål for andre land. Selv har vi en #visithaugesund på Instagram. Med over 25 000 bilder kan man se hvor vakker Haugesund faktisk er og tiltrekker turister. Haugesund Høyre vil satse på sosiale medier. Haugesund skal være blant landets beste på sosiale medier, nettopp for markedsføre byen og regionen vår, da dette kan hjelpe med å virkelig bli en turistby.</p> <p>Haugesund har et godt utgangspunkt med høy kvalitet på den digitale infrastrukturen, og en befolkning som gjerne tar i bruk digitale verktøy og tjenester. Med gode selvbetjeningsløsninger vil Haugesund også ha flere hender tilgjengelig for å hjelpe de som fortsatt ønsker og trenger kontakt med kommunen for å løse sine behov. Haugesund Høyre er garantisten for en digital og nytenkende kommune.</p> <p> <br /> </p>