Høyres alternative budsjett for 2019

Foto: Kristoffer Vincent Hansen

Haugesund Høyre presenterer i dag et budsjett som satser på tidlig innsats i skolen,  som tar eldrebølgen på alvor, som ikke øker eiendomsskatten et budsjett som tar nødvendige investeringer samtidig som det satses på digitalisering og effektivisering av offentlig sektor. 

Vi lever stadig lengre, og det blir flere eldre i samfunnet. Haugesundere over 80 år forventes å øke med 71% frem til 2032. Det gjør at Haugesund kommune må åpne ett Vardafjell sykehjem hvert andre år fra 2025, om vi ikke finner nye måter å drive eldreomsorg på.

Eldrepolitikken er eksempel på et område som krever nye, bærekraftige løsninger. Livskvaliteten til de eldre skal i fremtiden være bedre enn i dag. I møte med disse utfordringene må vi prioritere og modernisere mer. Ny teknologi må tas i bruk. Vi må gi de eldre den hjelpen de trenger for å leve verdige liv med høy livskvalitet. 

Eldreomsorg er ikke bare hvor mange sykehjemsplasser vi har, men hvordan de eldre faktisk har det. I Haugesund sier 81% av 78 åringene at de ser for seg å bo hjemme resten av livet. Høyre sitt mål er å oppfylle det ønsket og tilrettelegge for en god eldreomsorg også hjemme.

Det er risikospill å vente med å finne løsninger på morgendagens eldreomsorg. Høyre skyver derfor Oppstart av arbeidet med Omsorg + fra 2022 til 2019, gir 35 millioner kroner til digitalisering og fem tiltak i verbalpunkter som vil være gode supplement til det gode arbeidet som er igangsatt.

Samtidig som vi vet det kommer store uløste utfordringer fra 2025 innen eldreomsorgen, må vi ikke glemme våre håpefulle som skal overta for oss en gang i fremtiden. Høyre legger derfor inn 2 millioner kroner hvert år til tidlig innsats i skolen. Den nye lærernormen med 17 nye årsverk i Haugesundskolen vil gi skolen et løft. Læreren er skolens viktigste ressurs. Samtidig som Høyre gleder seg over 17 nye årsverk legger vi inn midlene som skal til for at alle lærerne i Haugesundskolen får nødvendig etter- og videreutdanning innen 2025 - og oppfyller med dette Lærerløftet 2025.

Det gjorde inntrykk å høre elevrådsleder Tiril Hugvik fortelle om forholdene på Haraldsvang skole. Høyre legger inn Haraldsvang skole og flerbrukshall med ferdigstillelse i 2022. Det er sårt trengte investeringer. Lånerammen blir høyere enn vi ønsker, men vi ser at disse investeringene ikke kan vente. Brakahaug får også en oppgradering, og vi håper resten av partiene kan støtte verbalforslaget vårt om óg å få på plass nødvendige investeringene på Røvær skole i 2019. 

Det er nødvendig å gjøre tiltak i spesialundervisningen. Vi bruker mer spesialundervisning enn resten av landet, og effekten er kun positiv for ⅓ av elevene. Her må kommunedirektører iverksette tiltak. 

Eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer de svakeste i samfunnet hardest. Høyres mål er å redusere og helst fjerne eiendomsskatten. Det vil ikke skje over natten, men Høyre leverer i dag et budsjett uten økningen i eiendomsskatt som kommunaldirektøren har lagt opp til. 

Høyre er positive til at rådmannen signaliserer satsing på digitalisering og effektivisering av driften. Vi er positive til å bli med på fellesløsninger med resten av fylket.

Digitalisering i kommunen representerer et taktskifte i kommunal drift. Dette kommer til å bli kostbart, men nødvendig. Det er viktig å erkjenne at endring tar tid. Men det er viktigere å erkjenne at digital endring ikke handler om å sette strøm på papir eller utvide gamle systemer til å omfatte nye tjenester. Digitalisering handler om folk, og hvordan teknologi og mennesker kan jobbe sammen for å effektivisere og forenkle dagens tjenester. Da må vi se på organiseringen av kommunen, og vi venter spent på resultatene av dette arbeidet når teknisk avdeling omorganiseres.

Digitaliseringsarbeidet vårt kan gjøre at læreren går fra å rette prøver og gjennomgå lekser, til å ha mer tid med elevene. Det kan gjøre at hjemmehjelp og sykehjem har flere varme hender og kan bekjempe ensomhet. Og det gjør at du kan få svar på spørsmål og byggesøknader i sanntid om de ikke er utenfor normen. Da går Haugesund fra saksbehandling til avviksbehandling. Fra å drive kontroll til å yte service.

Det er betydelige investeringer som skal gjøres de neste årene. Det blir derfor viktig at vi får solgt unna eiendom vi ikke trenger for å redusere lånebehovet. Høyre vil starte salget av tomter på Fagerheim, samt regulere og selge Breidablikkhøyden raskest mulig. 

Høyre har fortsatt en rekke forslag i budsjettet jeg ikke har snakket om, men helt til slutt vil jeg berømme Unge Høyre hos oss som virkelig har stått på for å få gjennomslag. Høyre har redusert egenandelen til vaksine for hjernehinnebetennelse til Haugesundrussen med 300,- til 100,- i egenandel, i tillegg til en rekke verbalpunkter innen oppvekst og byutvikling. 

Budsjettet kan lastes ned under. En detaljert utgave kan leses her.