«Hvordan kan du være miljøforkjemper, og samtidig aktiv i Høyre?»

Styremedlem, listekandidat og valgkampleder Karoline Sjøen Andersen (foto: privat).

Dette spørsmålet ble stilt av en «følger», etter å ha delt et bilde fra Haugesund Høyre (@haugesundhoyre) på mine personlige sosiale medier. I vel ett år med «miljømandag» på instastoryen min (@karolinesjoen), har jeg delt stort og smått om klima og miljø. Formålet har vært å øke den generelle miljøbevisstheten ved å be følgerne svare på meningsmålinger knyttet til hvert tema. Det har engasjert godt.

Da jeg meldte meg inn i Høyre for 7 år siden, var det friheten under ansvar, fokuset på enkeltmennesket og spesielt skolepolitikken som gjorde Høyre spesielt appellerende. For 4 år siden flyttet jeg for å studere utenbys, og det var i løpet av disse årene miljøaktivisten våknet for alvor.

Nå som jeg er "hima igjen", sees virkelig påvirkningspotensialet ved å engasjere seg i lokalpolitikken. Det er klart Haugesund kan bli en grønnere by, også med Høyre ved roret! Et av de viktigste prinsippene Høyre arbeider etter, er å overlate kloden i en bedre stand enn vi overtok den. I dette tilfellet, byen vår Haugesund. Det gjelder ikke bare økonomisk, men også områder som miljø og naturvern. Vi er opptatt av å ha en bærekraftig utvikling på alle områder, fordi alt henger sammen. Vi skal tross alt drifte et samfunn i tiden som kommer, og for å gjøre det er vi ikke bare avhengige av et sunt miljø, men også fullstendig avhengig av blant annet en bærekraftig økonomi.

Vi kan drive mye mer offensiv miljøpolitikk i Haugesund en hva som blir gjort i dag, samtidig som man sikrer en bærekraftig utvikling på andre områder. Enkle grep som kan stimulere til økt bevissthet, evne og vilje til en grønn utvikling. Høyres politikk har aldri vært å påtvinge endring, men å tilrettelegge for den. Derfor er det viktig at kommunen selv går frem som en ledestjerne når det gjelder klima- og miljøtiltak.

Som ung miljødame har jeg i Haugesund Høyre opplevd å bli tatt på alvor, og ser allerede en økt miljøbevissthet blant mine partikollegaer. Som lokallag fikk vi gode gjennomslag på miljø i Høyres fylkesprogram ved årsmøtet for et par uker siden. I vårt eget programutkast ligger det nå punkter som:

-Stille krav til redusert matsvinn i kommunale tjenester, i tråd med målet om å redusere matsvinnet med 50% innen 2030

-Bruke offentlige innkjøp strategisk i anbud og regelverk som et virkemiddel for å utvikle miljøteknologi og ta i bruk miljøvennlige løsninger

-Bygge ut og påby bruk av landstrøm for skip som ligger til kai i Haugesund

-Påse at miljørelaterte data fra kommunen er lett tilgjengelig for befolkningen

-Utrede mulighet for plastfanger i Karmsundet

-Se på muligheten for et pilotprosjekt med en klimanøytral/positiv bydel

Miljø og klima omhandler oss alle, og er for meg overordnet både politisk parti og ideologi. Vi er enige om målet, bare ikke veien. Med Høyre, og ordførerkandidat Harald Larssen Lønning vil det være enklere enn noen gang å få staket ut veien til et grønnere Haugesund.

Selvsagt kan man være miljøforkjemper og høyrepolitiker!