Ryddeaksjon i Haraldsvangen

En del av ryddegjengen fra Høyre! Fv: Harald Østensjø, Mads Arild Vedøy m/barn, Karoline Sjøen Andersen og Kjersti Beate Urrang.
Den store strandryddeuka er i gang! 

En god høyre-gjeng samlet seg i dag i Vangen og brukte deler av helligdagen på å plukke søppel i byens turområde. Området såg ved første øyekast forholdsvis rent ut, men vi fant en hel del når vi kikket nøyere etter. Det er trist at folk i 2019 fremdeles kaster fra seg søppel, særlig plast, i naturen selv når vi er godt informerte og har gode returordninger på plass. Vi ønsker oss en søppelfri by! 

Takk for innsatsen til store og små som har ryddet Haugalandet denne uken  alle munner drar! 

Haugesund Høyre vil:

●Forsterke arbeidet med å hindre plastforsøpling og forby bruk av engangsplast i alle kommunale enheter.

●Utrede mulighet for plastfangere langs kysten.

●Erstatte kommunale avfallsbøtter med returpunkter.

●Se på mulighetene for felles kildesorteringsordning for bedriftene i sentrum.

●Implementere FNs bærekraftsmål i kommunale planer og prosesser.

●Påse at alle nye kunstgressbaner som bygges bruker miljøvennlige alternativer til erstatning for gummigranulat så snart det finnes alternativer på markedet.

For fullstendig program og flere punkter på klima og miljø, se denne siden: https://hoyre.no/rogaland/haugesund/politikk/