Kvinnesterk liste fra Haugesund Høyre

Ordførerkandidat Gunnar Amundsen sammen med kona Elise O. Amundsen. Avbildet i etterkant av ordførernominasjonen i juni 2018.

Haugesund Høyre har nå offentliggjort Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste for kommunevalget 2019. Innstillingen og listen følger i sin helhet vedlagt.


Listen består av 28 kvinner og 27 menn, og toppes av Gunnar Amundsen som ble valgt til partiets ordførerkandidat allerede i juni. Et stort flertall av dagens folkevalgte har stilt seg til disposisjon for en ny periode. I tillegg består listen av mange nye og spennende kandidater som har sagt seg villig til å bidra til at vi får et politisk skifte i Haugesund.

-Svært fornøyd

"Jeg er svært godt fornøyd med innstillingen Nominasjonskomiteen legger frem. Spesielt hyggelig er det at listen har en overvekt av kvinner og at alle aldersgrupper er godt representert. Jeg er utrolig stolt over at vi har fått så mange flinke folk til å stille til valg for Høyre", sier leder i Haugesund Høyre Eli Oline Utvik.

Historisk

Nominasjonskomiteen har valgt å innstille på en liste hvor kandidatene er sortert alfabetisk basert på kandidatenes etternavn. Dette er det lang tradisjon for i Haugesund Høyre, og komiteen har ikke funnet det nødvendig å fravike fra dette prinsippet denne gangen heller. Komiteen peker blant annet på at listen er representativ og balansert både når det gjelder kjønn, alder og yrkesbakgrunn, og at det er mest demokratisk å la det være opp til velgerne å bestemme hvem man ønsker seg inn i Bystyret. Det er første gang i nyere tid at Haugesund Høyre presenterer en liste som består av flere kvinner enn menn.

-Frisk og robust

"Vi har vært opptatt av mangfold og ønsket å presentere en liste som treffer flest mulig velgere – en liste som vil bli oppfattet som frisk og robust på samme tid", sier leder av Nominasjonskomiteen Roy Arne Eike. "Spesielt viktig har det vært å beholde flest mulig av dagens folkevalgte som besitter en unik erfaring og kompetanse. Samtidig er det viktig med fornyelse. Vi har fått inn folk med engasjement, kompetanse og vinnervilje, personer som er genuint opptatt av å gjøre byen vår til et bedre sted å bo. Vi presenterer en liste med personer som vil bli gode folkevalgte for hele byens befolkning", avslutter Eike.

-Imponert

Ordførerkandidat Gunnar Amundsen er godt fornøyd med sine listekollegaer. "Det er helt unikt at vi klarer å presentere en liste hvor kvinner er i flertall. I tillegg er jeg imponert over hvor mange anerkjente og godt kompetente personer som har et ønske om å være med på laget vi holder på å bygge. Vi kunne ikke stått bedre rustet til å gå inn i en valgkamp hvor målet er å overta styringen av byen vår. Det skal bli vanskelig for folk å la være å stemme Høyre nå", avslutter Amundsen.

Nominasjonsmøtet i Haugesund Høyre går av stabelen torsdag 8. november 2018. Hele listen og innstillingen er vedlagt under.