Mohn tar ikke klimautfordringene på alvor

Daniel Whittle Stensland, foto: Harald Ellingsen (Rogaland Høyre).

Arne-Christian Mohn og Arbeiderpartiet har styrt Haugesund i fire år. Vi er midt i en klimakrise hvor vi må kutte og redusere utslipp. Fra 2015 til 2017, under Arbeiderpartiet, har utslippene økt med 20% i Haugesund. Det bekymrer meg. Bryr de seg ikke?

Klimakrisen vi står ovenfor krever handling. Det kommunen bestemmer nå er det jeg må leve med når jeg er 60 år. I Mohns periode har ikke utslippene gått ned, men heller gått opp ca 20%. Jeg undres da hvorfor Arbeiderpartiet skriver i deres program “Haugesund kommune har en vedtatt klima- og energiplan som sier at utslipp av klimagasser og energibruken skal være redusert med 20 % innen 2020. For Haugesund arbeiderparti er det viktig at disse målene nås.” Haugesund Arbeiderparti gjør det motsatte av det de sier de ønsker å gjøre.

I programmet til AP står det ingen sted om tiltak for å kutte utslippene i kommunen, men likevel er det "viktig" for dem at målet for 20% reduksjon utslipp av klimagasser og energibruk. Haugesund Arbeiderparti utgir seg for å være et miljøvennlig parti. Ambisjonene for å kutte utslipp er alt for lave for å nå målene.

Jeg undres over hvordan de vil gjøre Haugesund til en grønn smart by? Haugesund blir med disse utslippene en miljøfiendtlig, Hva har Mohn og AP gjort for at disse gikk opp og ikke ned? Kommunen er nødt til å ta klima på alvor, og det alvoret ser ikke ut som de tar