Norges beste region? En kommune!

Listekandidat i Haugesund Høyre, Tor-Kjell Bergjord. Foto: Harald Ellingsen, Rogaland Høyre.

Har du noen gang kommet til frokostbordet, og noen har tatt din faste plass? Og gjort det påfølgende dager? Tatt fra deg det som var så trygt, godt og innarbeidet?


Bankene i Norge var særdeles aktive og kreative med nye betalings-apper for noen år siden. Eksempler er Mobilpay, M-cash, Vipps osv. Her ble brukt utrolig mye penger, mennesker og markedsføring for å få den beste betalingsløsningen til oss kunder. Utfordringen var lik for alle bankene.   Løsningen ble heldigvis en app, Vipps. Tør ikke tenke på hvor mange ressurser som hadde blitt svidd av om de ikke hadde kommet til denne løsningen. Best og billigst for finansbransjen og best for oss kunder.

Hvis vi tar utgangspunkt i at regionen vår har 7 kommuner, med 7 ordførere, 7 rådmenn, 7… osv  som alle har de samme utfordringene. De skal kjempe om de samme skattekronene.  Alle bruker penger/legger til rette for å gjøre sine kommuner mest mulig attraktive for at folk skal bosette seg der. Samtidig sitter vi på utrolig mye kompetanse i de forskjellige kommuner som burde blitt brukt på regionen. Mange med livserfaring, og gode lokalkunnskaper, unge og nyutdannede som sammen kan benytte sin kreativitet/kompetanse til å styrke regionen.

Eksempelvis burde vi hatt en felles IT-plattform, og bør starte der. Eldrebølgen kommer som en felles utfordring om noen år. Dette er en utfordring som må løses ordentlig, og som vi bør/må løse sammen. Sammen kan vi ta større løft!

Vi er en region med mange store idrettsanlegg, og alle kjemper hver for sitt. Blir inntektspotensialet utnyttet godt nok her? Tvilsomt. Eksempelvis har vi anlegg som Haugesund Stadioen, Veahallen, Steinsvik arena, Tysværhallen, nytt svømmeanlegg i Haugesund. Alle fremdrevet og bygget opp av dyktig mennesker. Kanskje en på sikt skulle hatt en paraplyorganisasjon for idretten , som destinasjonsselskapet for turismen? ( NB Lokalsamfunnet først). Slik kunne vi enklere fått attraktive landskamper, NM, EM, VM etc i de forskjellige idretter , og fellesarrangementer til vår region.                                                                                                                                            

Istedenfor  sitter vi og diskuterer om Avaldsnes sitt damelag skal få spille på stadion. Det burde vært en selvfølge. Mon tro om ikke stadioen burde fått kunstgress først, for å få utnyttet inntektspotensialet fullt ut. Alle attraktive kamper i regionen burde hatt mulighet for å bruke dette flotte anlegget Haugesund stadioen er. Finalen i Regy-cup som forkamp til Avaldsnes-Lillestrøm ?

Dette med endring, tenke nytt, være kreative og tenke helhet, er helt ok, så lenge det ikke berører «meg». Det er nå en gang slik at til eldre vi blir, jo mer trygghet søker vi. Og hvem styrer.. jo mesteparten i min generasjon gjør det ( sitter i glasshus nå) Potensialet for de store endringer lar da vente på seg..?

Karmsund havn er et godt eksempel på at det virkelig går an. Jeg ønsker å jobbe for at det utarbeides en fremdriftsplan for tettere samarbeid, med mål om sammenslåing av kommunene i vår region.

Blir vi sittende trygt og godt i baksete, går tiden fra oss. La oss sette oss i førersetet! La oss ta styring! La oss bli en av de beste regionene/ kommunene i Norge. La oss vise raushet for hele regionen!

Ja det må bli endringer! Ja vi må benytte all den gode kompetansen hver enkelt kommune sitter på, til fordel for hele regionen.

Hvis vi ikke får gjort noe sammen , så kommer vi fort i samme ressursmisbruk som bankene kunne havnet i,  om de ikke hadde tatt grep.

Apropos endring. Så smakte nok frokosten like godt, og en ble god og mett, selv om en ikke satt på den trygge og vante plassen, eller?

NB! Høyre stiller med utrolig mange unge på listen, som ikke er redd for endringer. Stem de frem. I kombinasjonen med oss med litt mer livserfaring, gjør det oss godt rustet til å ta utfordringene på strak arm og utnytte potensialet til vår fantastiske region.

Om vi ikke starter med 7 kommuner, så la oss starte med 3?

Stem Høyre!