Nytt styre i Haugesundregionen Unge Høyre

Fv. Endre Solberg, Daniel Whittle Stensland, Caroline Indbjo, Karl Johan Stensland dy og Martine Larsen

I kveld ble det avholdt årsmøte i Haugesundregionen Unge Høyre. Caroline Indbjo ble valgt som ny leder for styret.

Se styresammensetningen nederst i saken.

Indbjo har ambisjoner om økt aktivitet og antall medlemmer i foreningen, og har mange idéer for hvordan det nyet styret skal få engasjert flere ungdommer i regionen.  

«Jeg takker for tilliten og gleder meg til å jobbe for økt politisk aktivitet blant ungdommen på Haugalandet! Jeg ønsker at det å engasjere seg i et ungdomsparti skal være for hvem som helst, ikke bare de som anser seg som spesielt interesserte eller som kommer fra en politisk engasjert familie,» sier Indbjo, som selv er datter av Frp leder Svein Erik Indbjo.

Til stede på årsmøtet var også representanter fra blant annet Rogaland Unge Høyre og Haugesund Høyre.

 «Vi ser frem til et tett samarbeid med det nye styret og håper på sikt å se en aktivitet som matcher den vi såg da Harald Larssen Lønning var leder i 2012. Caroline har et enormt politisk potensiale, og jeg er sikker på at hun kommer til å gjøre en god jobb for ungdomspartiet,» sier Karoline Sjøen Andersen styremedlem i Haugesund Høyre.

Første medlemsmøte vil annonseres via sosiale medier i løpet av de neste to ukene, og det ønskes hjertelig velkommen til både gamle og nye medlemmer. 

Leder: Caroline Indbjo (18)

Nestleder: Karl Johan dy (20)

Styremedlemmer: Endre Solberg (18), Marine Larsen (17) og Daniel Whittle Stensland (19)