Programkomiteens forslag er klart

Programkomiteen i Haugesund Høyre har fullført sitt arbeid og er klare til å presentere sitt forslag til politisk program for den kommende valgperioden.

Komiteen har vært ledet av ordførerkandidat Harald Larssen Lønning. Øvrige medlemmer har vært Karoline Sjøen Andersen, Nils Konrad Bua, Sissel Jacobsen, Gudvin Selsås, Gunnar Amundsen, Anne Karin Lindøe (Senior Høyre) og Daniel Whittle Stensland (Unge Høyre). Tidligere leder i Haugesund Høyre, Eli Oline Utvik, deltok innledningsvis. 

Omfattende arbeid

"Vi legger i dag frem et omfattende dokument som vi har arbeidet med siden før sommeren 2018. Hensikten har vært å presentere nye ideer for hvordan kommunen bør styres, samtidig som vi er gjenkjennelige for våre velgere. Vi håper at forslaget vi presenterer nå vil være et godt grunnlag for diskusjon før det vedtas og at det blir et nyttig verktøy for våre folkevalgte videre"  sier programkomiteens leder, Harald Larssen Lønning.

Prosessen videre

Nå får partiets medlemmer mulighet til å komme med sine endrings -eller tilleggsforslag til programforslaget. Fristen for å sende inn disse er fredag 22.03 kl. 23.59. Er du medlem og vil sende inn forslag så kan du gjøre det via denne linken: https://goo.gl/forms/KsCfADphYyocGmA72

Selve programmet debatteres og vedtas på Representantskap den 28.03.

Valgkamp og program

På representantskapet vil det bli foreslått å vedta at styret i Haugesund Høyre kan gjøre redaksjonelle endringer og tilpasse budskap fra programmet til de ulikevalgkampsakene, så lenge intensjonen er ivaretatt. 

Spørsmål kan rettes til
Harald Larssen Lønning
hll@haugesund.kommune.no

928 57 244