Sett ditt preg på Rogaland Høyres årsmøte

Fra Rogaland Høyres årsmøte i Haugesund 2015

Rogaland Høyres årsmøte avholdes i Haugesund 19-20 januar på Scandic Maritim Hotel. Gjennom resolusjoner og endringsforslag til det foreslåtte Fylkestingsprogrammet har du mulighet til å sette ditt preg på Rogaland Høyres politikk.

På årsmøtet skal programkomiteens forslag til valgprogram behandles. Forslaget ble presentert i november og er for tiden på høring i lokalforeningene. Forslaget kan du finne under artikkelen eller via denne linken. I tillegg vil det som vanlig være resolusjonsbehandling. Mesteparten av tiden dedikeres til programbehandling. 

Hvordan kan jeg påvirke programmet?

Hvis du mener programforslaget mangler politiske forslag, er dårlig formulert, har feil struktur etc. står du fritt til å foreslå endringer. Ta utgangspunkt i linjenummeret du vil endre eller legge til noe på og fyll det inn i skjemaet vedlagt under. Som eksempel viser vi til behandling av resolusjonen om bioteknologi ved forrige årsmøte og innsendte endringsforslag til den.

Send skjemaet under til balamuand@gmail.com innen 06.01.19 kl. 23.59. Haugesund Høyre sammenstiller alle innkomne endringsforslag til ett dokument som sendes til fylkesårsmøtet.

Hvordan sender jeg inn en resolusjon?

På representantskap avholdt den 03.01 ble flere aktuelle resolusjoner diskutert. Haugesund Høyre kommer til å sende inn to vedtatte resolusjoner. Hvis du ikke fikk presentert eller vedtatt din resolusjon på representantskapet kan du sende direkte til årsmøtet i eget navn. Resolusjoner sendes til daniel.aamodt@hoyre.no

Vi gleder oss til å motta dine innspill og til å diskutere dem på årsmøtet!