Hvor smart kan Haugesund bli?

Bilde fra møtet i kinosalen i Nordsjø Kontorpark. Foto: haugesund Hørye.

Haugesund Høyre går til valg på å gjøre kommunen mer serviceinnstilt og brukervennlig gjennom smarte, digitale løsninger. Det betyr at du vil bruke mindre tid på å søke om byggetillatelse, velferdsteknologi vil gjøre det mulig for våre eldre å bo lenger hjemme, skolebarna våre vil kunne få tilpasset opplæring gjennom nye verktøy, og kommunens ansatte vil kunne bruke mer tid på å yte service i stedet for saksbehandling. Blant annet. Vi kaller det Haugesund 2.0. Men hvor smart kan en kommune egentlig bli? 

For å svare på dette inviterte vi Telenor Norge til oss for å presentere sine tanker og løsninger innenfor temaet.

Telenor v/Egil Bredgaten og Geir Hiim fortalte om hvordan man kan rigge kommuner for fremtiden med bla. smarte sensorer som kan plasseres i alt fra søppelkasser, kumlokk, gatelys, mm. som gjør at kommunen eksempelvis ikke bruker unødvendig tid og utslipp på å hente søppel eller skifte lyspærer i gatelykter.

Tusen takk for supre foredrag, godt oppmøte og interessante spørsmål. Nå har vi fått et tydeligere bilde på hvordan og hvor smart Haugesund kan bli i fremtiden.

Arrangementet var åpent for alle; gratis for høyremedlemmer og 100kr for andre.

Haugesund Høyre har følgende punkt i valgprogrammet 2019: 

  • Sørge for at all kontakt mellom befolkning, næringsliv og kommune skal kunne skje digitalt, med økt grad av selvbetjeningsløsninger og automatisering.
  • I størst mulig grad automatisere saksbehandling som ikke krever betydelig skjønnsutøvelse.
  • Etablere en egen Min side hvor innbyggeren kan se status på sine saker og henvendelser, og ha tilgang til all korrespondanse mellom seg og kommunen.
  • Ha en systematisk gjennomgang av alle enheter i kommunen for å utvikle morgendagens kommunale tjenester. 
  • Stille kommunen disponibel for nasjonale prøveprosjekter innenfor alle sektorer. 
  • Sette opp sensorer i kommunen som måler luftkvalitet, vannkvalitet o.l. med åpent brukergrensesnitt. 

NB! Hele valgprogrammet vårt finner du her: https://hoyre.no/rogaland/haugesund/politikk/