Tilrettelegge for en meningsfylt hverdag for alle

Harals Østensjø, bystyrekandidat Haugesund Høyre (foto: Harald Ellingsen, Rogaland Høyre)

Jeg tenker ofte på Arne Rettedal som en gang sa: «Me jobbe ikkje for einarane, dei klare seg alltids. Nai, me jobbe for toarane». Derfor har jeg valgt som mitt valgspråk når jeg nå stiller til valg for Høyre som bystyrekandidat: Jeg vil tilrettelegge for en meningsfylt hverdag for alle. Hva legger jeg konkret i dette, har min ektefelle spurt meg. Svarene finner jeg faktisk i Haugesund Høyres program. Jeg skal prøve å gi noen eksempler:

Varige tilrettelagte arbeidsplasser i Haugesund kommune
Haugesund kommune eier en flott bedrift som heter Uni-K AS, med hele 80 arbeidsplasser i kategorien varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), dog i skjermet virksomhet. Imidlertid har Haugesund kommune som en av byens største arbeidsgivere, ingen eller muligens svært få godkjente varige tilrettelagte arbeidsplasser i ordinært arbeid (VTO). Dette vil Høyre og jeg ha en endring på. I det private næringslivet finnes mange VTO-plasser, noe min sønn Stian har hos Rema Spannevegen hos Tore og Kjersti Henriksen. Han har der fått en meningsfylt hverdag. Å ha et meningsfylt arbeid å gå til, er helt uvurderlig for både Stian og alle andre.

Alle skoleelever skal sees
Høyre vil legge til rette for at alle elever skal sees som de individer de er, det være seg om de trives og har det bra, eller om de strever med læringen, eller vegrer seg for å gå på skolen pga. mobbing. Alle skal sees og følges opp. Dette må være rettesnoren fra første klasse av. Tidlig innsats heter overskriften i Høyres program. For en del elever kreves tilrettelegging for å kunne klare å gå på skolen, og for at de skal ha glede av det. Høyre vil satse på at skoledagen er meningsfylt for alle.

Leve hele livet
Vi er alle enkeltindivider og veldig forskjellige. Vi passer slett ikke inn i samme form, om noen trodde det. Dette er viktig å ha som rettesnor for kommunens tiltak overfor barn, ungdom, voksne og de eldre. Vi vil ha et godt samfunn å leve i hele livet, et samfunn hvor det er akseptert og lagt opp til at vi er enkeltpersoner med hver våre behov, fra barnsben av til vi er gamle.

Godt valg.