Lokal valgkamp kick-off

Her øves det til dørbank fv: Sjur Risanger og Gunnar Amundsen. Foto: Karoline Sjøen Andersen.

Da var valgkampen sparket i gang her i nordfylket!

 Haugesund Høyre inviterte høyre-foreninger fra hele regionen til felles kick-off på rådhuset. Kandidatene ble møtt av et godt planlagt opplegg, med både foredrag og aktiviteter. Det ble holdt foredrag fra både lokalt, regionalt og nasjonalt hold, samt workshops på dørbank, stands mm. 

Det ble også satt av tid til søppelplukking i sentrum, da det tross alt var den store strand-ryddedagen. 

Kick-offet ble avsluttet med en aldri så liten fest på MM Upstairs for å bli ytterlige kjent med våre medkandidater i Høyre.

Alt i alt en super dag med mye læring og engasjement, takk for innsatsen!

Kjør valgkamp!