Våre representanters verv i perioden 2019-2023

Haugesund Høyres bystyregruppe 2019-2023

I kveld ble første bystyremøte for perioden 2019-2023 avholdt. Store deler av møtet gikk til fordeling av verv i utvalg og styrer. Under ser du en oversikt over Høyres fordeling av verv denne perioden. 

Bystyremedlemmer


Harald Larssen Lønning:

 • Gruppeleder
 • Fast representant i formannskapet
 • Fast representant i styret til HIM
 • Fast representant i politirådet
 • Fast representant i Haugaland Krafts generalforsamling
 • 3.vara i klageutvalget 

Nils Konrad Bua:

 • Fast representant i formannskapet
 • Fast representant i Haugesund Parkering
 • 2.vara i klageutvalget 

Marianne Eidesvik:

 • Fast representant i formannskapet
 • Fast representant i klageutvalget
 • Fast representant i kultureiendom
 • Personlig vara i HIM-styret
 • Personlig vara i Pensjonskassen 

Gunnar Amundsen:

 • Fraksjonsleder Kufri
 • 1.vara til formannskapet
 • Personlig vara 17.mai komitéen 

Sjur Risanger:

 • Fraksjonsleder for personalpolitisk utvalg
 • Fast representant i KS
 • 3.vara formannskapet
 • Personlig vara i HIMs representantskap
 • Personlig vara i styret til Uni-K 

Karoline Sjøen Andersen:

 • Fraksjonsleder plan og miljø
 • 2.vara til formannskapet
 • Fast representant i Friluftsrådet Vests representantskap
 • Fast representant i HIMs representantskap
 • Personlig vara i Haugesund Parkering 

Tor-Kjell Bergjord:

 • Fast representant i plan og miljø
 • 5.vara til formannskapet
 • Personlig vara i Friluftsrådet Vests representantskap 

Helge Ytterøy L'orange:

 • Fast representant i Kufri
 • Leder Fykende Måker 

Ulrikke Heldal Nesheim:

 • Fraksjonsleder oppvekst
 • 4.vara til formannskapet
 • 3.vara Kufri
 • Personlig vara SLT 

Anders Amunstad Balle:

 • Fraksjonsleder helse og omsorg
 • Fast representant i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Personlig vara i råd for eldre
 • Personlig vara i integreringsrådet 

Gudvin Selsås:

 • Leder av kontrollutvalget

Rita Leinan:

 • Fast representant i personalpolitisk utvalg
 • Fast representant i 17.mai komitéen
 • Personlig vara i KS 

Egil Sundve:

 • Fast representant i oppvekst
 • Fast representant i SLT
 • 3.vara til personalpolitisk 

Kjell Sternhoff:

 • Fast representant helse og omsorg
 • Fast representant i integreringsrådet 

Varamedlemmer:

Asle Skjærstad:

 • 1.vara til bystyret
 • 1.vara til plan og miljø 
 • 2.vara til Kufri 

Jostein Helgeland:

 • 2.vara til bystyret
 • Fast representant i takstnemda
 • 3.vara til plan og miljø
 • Personlig vara kultureiendom 

Bergitte Tønnesen Andersen:

 • 3.vara til bystyret
 • Fast representant i oppvekst 

Anna Kari Rasmussen:

 • 4.vara til bystyret
 • Fast representant i kontrollutvalget

Harald Østensjø:

 • 5.vara til bystyret
 • Fast representant i råd for eldre
 • Personlig vara i råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Svein Ove Pedersen:

 • 6.vara til bystyret
 • 1.vara til oppvekst

Caroline Whittle Stensland:

 • 7.vara til bystyret
 • 1.vara helse og omsorg
 • 1.vara kufri
 • Fast representant Uni-Ks styre

John Malvin Økland:

 • 8.vara til bystyret
 • Fast representant kontrollutvalget

Henning Aarekoll:

 • 9.vara til bystyret
 • 3.vara helse og omsorg

Jan Lothe:

 • 10.vara til bystyret
 • 1.vara i kontrollutvalget

Kjersti Beate Skogland Urrang:

 • 11.vara til bystyret
 • 2.vara helse og omsorg
 • 2.vara oppvekst
 • 2.vara personalpolitisk utvalg
 • 4.vara plan og miljø

Steinar Lohne:

 • 12.vara til bystyret
 • 4.vara kufri
 • Personlig vara takstnemnda

Øystein Hauge:

 • 13.vara til bystyret
 • Fast representant Bjørgene boligstiftelse
 • Personlig vara Solvang boligstiftelse

Daniel Whittle Stensland:

 • 14.vara til bystyret
 • 4.vara oppvekst

Marianne Kolstø Hiltunen:

 • 15.vara til bystyret
 • 2.vara plan og miljø
 • 3.vara oppvekst

Cathrine Skogland:

 • 16.vara til bystyret
 • 4.vara helse og omsorg

Linda Beate Saltvedt:

 • 17.vara til bystyret
 • 2.vara kontrollutvalget


Andre:
Elin Frønsdal:

 • Fast representant Solvang boligstiftelse

 • Personlig vara Bjørgene boligstiftelse