Våre resolusjoner til Rogaland Høyres årsmøte 2020

Bilde fra representantskapet som ble avholdt tirsdag 04.02

Til helgen arrangeres Rogaland Høyres årsmøte. Haugesund Høyre sender inn to politiske resolusjoner som ble vedtatt på vårt representantskap i forrige uke. Ett av de har allerede fått støtte på lederplass i Stavanger Aftenblad.

Når nærmere 220 Høyre-representanter fra hele Rogaland fylke samles på Sola fra lørdag til søndag denne uken, er engasjementet stort, og forslagsstillerne mange. Det er fremmet 33 ulike forslag til årsmøtet  langt fra alle kommer til å bli behandlet. 

Haugesund Høyre har sendt inn to resolusjoner. En som går på praksisplasser for elever som ikke har samme tilgang til dette som andre, og en som går på å gripe mulighetene for utvikling av havvind-teknologi. 

Den sistnevnte resolusjonen har allerede tiltrukket seg en god del oppmerksomhet, blant annet fra Stavanger Aftenblad og Maritimt Forum. Haugesund Høyre reiser dermed til sør-fylket med gode argumenter for å få behandlet og vedtatt sin politikk. 

Vedlagt under kan begge resolusjonene leses i sin helhet. Samtlige innkomne resolusjoner ligger også vedlagt.