Vi kjempet som løver

Det finnes flere gode alternativer til den vedtatte blå traséen.
Opposisjonen i Haugesund Bystyre er opprørt over uansvarligheten i den nye reguleringsplanen for Skeisvatnet.
Onsdag 13.04.16 vedtok bystyret i Haugesund reguleringsplan for en sykkelbro over Skeisvatnet mot FrP og Høyre sine stemmer. Planen medfører ekspropriering av privat eiendom, trosser Fylkesmannens tydelige miljøadvarsler og prislappen blir skyhøy. Det er antydet en prislapp på ca 10 millioner kroner, men den endelige summen kommer først når anbudet lyses ut. Det overrasker oss ikke om den blir enda høyere. Dette ligger an til å bli tidenes dyreste sykkelvei i denne regionen.

Et alternativ til broen var å legge sykkelstien bak noen eneboliger, det som i saken ble omtalt som den gule traseen (se foto). Det alternativet ville ikke medført ekspropriering, ville ikke påvirket miljøet i Skeisvatnet negativt og ville vært en svært rimelig løsning.

Den politiske skillelinjen i saken var derfor ikke om en var for eller mot en sammenhengende sykkel- og gangsti rundt Skeisvatnet, men om en skulle gå for et dyrt og miljøfiendtlig alternativ eller et rimelig og miljøvennlig.
Høyre og FrP brakte frem nye opplysninger til saken like før behandling i formannskapet. Opplysninger om at utfyllingen i Skeisvatnet ville ha sterkere påvirkning på miljøet enn det som var omtalt i saksframlegget fra rådmannen. Vi ønsket å utsette saken til bystyremøtet i mai for å få dette avklart, men det gikk flertallspartiene aktivt mot. Det er underlig når broen ikke en gang er finansiert. Det er ikke noe i denne saken som haster.

Hastverket i saken er begrunnet med at planen er svært gammel. Ja, den er gammel. Den hadde sin opprinnelse før byen fikk over 160 millioner i akkumulert underskudd og før vi begynte å snu hver eneste krone i budsjettarbeidet. Det er derfor planen har blitt parkert under vårt styre. Byen har ikke hatt råd til slik ekstravaganse.

Vi sitter med følelsen av at dette er et prestisjeprosjekt for Arbeiderpartiet og at de frykter at flere undersøkelser rundt den miljømessige påvirkningen kan medføre splittelse i det styrende flertallet. For der er det partier som åpenbart tenker mer på miljøet enn AP.

Vi kan ikke med vår beste vilje forstå hvorfor en skal bygge en 130 meter lang sykkelvei til 10 millioner kroner, når det finnes et langt billigere alternativ. Spesielt i en tid hvor det er etterslep på vedlikehold av sykkelveier. Det er strekninger langs fv 47 mot Nordbygdene som ikke har sykkelvei i det hele tatt. Det er åpenbart at hver eneste krone som brukes til sykkelvei må brukes slik at en får mest mulig sykkelvei for pengene.

Samtidig er vi i en situasjon hvor eldre legges på dobbeltrom, skoler opplever store kutt og frivillige lag og organisasjoner har fått kutt i sine tilskudd. Rådmannen har innført begrepet ”godt nok” og lanserer sparepakker på løpende bånd.

Nettopp derfor kjempet Frp og Høyre mot Arbeiderpartiets prestisjeprosjekt. Et prosjekt vi spår blir Haugesunds svar på Hamars stupetårn. Vi vil ha sykkelvei, men vi klarer oss med den rimeligste og mest miljøvennlige løsningen. Den er skrinlagt uten utredning. I bystyret kjempet FrP og Høyre sine representanter som løver og foreslo å sende saken tilbake til administrasjonen for å få utredet den gule, miljøvennlige og rimelige traseen, men vårt forslag falt.

Nå setter vi vår lit til at Fylkesmannen opphever Arbeiderpartiets prestisjevedtak siden våre nye opplysninger, som gir økt bekymring for miljøet i Skeisvatnet, ikke har blitt gjenstand for en skikkelig vurdering.