Vi tror på Haugesund

Høyres ordførerkandidat i Haugesund, Harald Larssen Lønning.
Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Haugesund Høyre jobbe for de neste årene:

 • Utjevne forskjellene i Haugesundskolen slik at elvene lærer mer og opplever mestring i hverdagen.
 • Mer aktivitet og mindre ensomhet i hverdagen på sykehjem
 • Fylle SFO med mer innhold og aktivitet.
 • Redusere eiendomsskatten.
 • Bygge ny svømmehall, og ny Haraldsvang skole med idrettshall.
 • Gjennomføre lærerløftet 2025 og utdanne lærerspesialister.
 • Starte oppgraderingen av Haraldsgata fra gågate til væregate.
 • Vedlikeholdsløft av fortau, parker og bygg i Haugesund sentrum.
 • Vekststrategi for å bli 50 000 innbyggere innen 2050.
 • Bli en JA-kommune igjen, som ser muligheter fremfor begrensninger for bedrifter og privatpersoner.
 • Tilby valgfrihet i eldreomsorgen.
 • Gjøre nødvendige tiltak for å kutte klimagassutslippene med 50% innen 2030.
 • Bruke landstrøm aktivt for å redusere klimagassutslipp i maritim sektor.
 • Sikre finansieringen av ny bro til Risøy via Storasundsskjærene.

Vi tror på Norge

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn. 

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben. 

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: