Vi må ikke ta festivalene for gitt

John Malvin Økland, Bystyrekandidat Haugesund Høyre (foto: Harald Ellingsen Rogaland Høyre)

«Haugesund i august» er blitt et begrep. Andre byer og regioner ser til byen og er imponert over det Haugesund har fått til.

Byen har Sildajazz, Filmfestivalen, Havnadagene, Sildabordet, Den festivalen i Vangen, konserter på Byscenen, Maritim hall, utescener, kinosenter, teater, billedgalleri og en rekke flotte kulturhus m.v. Festivalene og de ulike arrangementene er et resultat av gründervirksomhet og et langsiktig samarbeid mellom dyktige pådrivere og folkevalgte som har støttet opp om de ulike initiativene.

Det er usedvanlig viktig at Haugesund viser evne til å holde oppe trykket og stille nødvendige ressurser til disposisjon. Begynner vi å ta festivalene som en selvfølge, kan de fort forsvinne eller bygges kraftig ned. Over flere år har en merket konkurransen fra filmfestivalene i Bergen, Trondheim, Tromsø, og nå også Oslo. Det er svært viktig at Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune står på for å sikre framtiden for filmfestivalen i Haugesund. I år ble Amandaprisutdelingen gjennomført uten at den ble vist på nasjonale TV kanaler. En mister da mye av markedsføringen og profileringen av festivalen, byen og regionen.

Filmfestivalen er et aksjeselskap som eies av Haugesund kommune, Rogaland fylkeskommune og Film & Kino i Oslo. Den ledes i dag av festival- og programdirektør med kontor i Oslo og administrasjonssjef med kontor i Festiviteten i Haugesund. Skal en klare å videreutvikle festivalen og få gode synergier for kulturlivet og regionalt næringsliv, er det viktig at ledelsen ved festivalens administrasjon i Haugesund får nødvendige fullmakter slik at det gode samspillet med kommunens administrasjon og politiske ledelse, næringsliv og kulturliv ivaretas på beste måte.

Edda kino er hovedarenaen for Filmfestivalen. Edda er det kulturbygget i regionen som er klart best besøkt i løpet av et år. Rundt 200.000 solgte billetter til et publikum fra hele nærområdet. Skal filmfestivalen og Edda kino videreutvikles er det viktig at det bygges nye kinosaler. Haugesund kommune har kjøpt naboeiendommene sør og vest for dagens kinobygg. Byggeplanen er ferdiggjort. Alt ligger til rette for å få dette til, men politisk vilje og evne må til for å få gjennomført planene. Med riktige pådrivere lokalt kan en finne gode løsninger som gjør at midlene ikke vil gå på bekostning av helse, omsorg og skole. Utbyggingen kan løses utenfor kommunens økonomi – og også driften.

Årets Sildajazz er nettopp avviklet med gode tilbakemeldinger fra lokale- og tilreisende. Festivalledelsen var fornøyd og næringslivet melder om gode omsetningstall. Sildajazzen er organisert som en egen stiftelse. Festivalledelsen med sin lille stab har hatt kontorplassering i Festiviteten og har over mange år vært en del av Kultur og festivalutvikling. Der de har hatt et innovativt miljø hvor mange gründerideer har fått utviklet seg. Kultur og festivalutvikling er nå oppløst. Stiftelsen Sildajazz med festivalledelsen må nå flytte ut av Festiviteten. Jeg håper at man likevel kan finne fram til gode samarbeidsmodeller med kulturledelsen i kommunen og med arrangørene av filmfestivalen.

Haugesund Høyre er opptatt av by- og næringsutvikling. Her spiller kultur en viktig rolle. Satsing på kultur er ikke unødvendige utgifter, men investering i by- og regionalutvikling. Kulturpolitikk handler også om helse, skole, oppvekstmiljø, byplanlegging, kunst, arkitektur og opplevelse. Det handler om å gjøre byen attraktiv.

Høyre er opptatt av å videreutvikle Den norske filmfestivalen, Sildajazzen og de andre arrangementene som setter Haugesund på kartet. Vi mener dette er viktig for by- og regionalutvikling. Samspill mellom kultur og næring er viktig for å beholde og skape nye arbeidsplasser. Dette vil i neste omgang også medvirke til økt befolkningsvekst, noe byen sårt trenger etter noen år med stagnasjon.