Vi vil ha ditt innspill til ny politikk for Haugesund!

Nå kan du komme med innspill til programkomiteen.

Programkomiteen presenterer herved sitt førsteutkast til Haugesund Høyre og håper på en god, bred innspillsprosess fra alle som har gode ideer for den videre utviklingen av Haugesund. 

Alle som ønsker det har mulighet til å komme med innspill til programmet. Du kan foreslå å endre, stryke eller legge til forslag. Følgende skjema kan benyttes til å komme med innspill: https://goo.gl/forms/s751XSnV0RV00emh1. Hvis du vil sende inn mer omfattende innspill kan det gjøres til e-post: hll@haugesund.kommune.no.

 Frist for innsending av innspill er fredag 09.11.18 kl. 23.59.

Komiteen

Programkomiteen består av Harald Larssen Lønning (leder), Gunnar Amundsen, Sissel Jacobsen, Gudvin Selsås, Karoline Sjøen Andersen, Nils Konrad Bua, Anders Amundstad-Balle (erstattet Eli Oline Utvik underveis i prosessen), Anne-Karin Lindø (Senior Høyre) og Daniel Whittle Stensland (Unge Høyre).

Programmet

Programmet ligger vedlagt under teksten.