Vil du være med å påvirke utviklingen av Haugesund, Rogaland og Norge?

Haugesundregionen Unge Høyre skal avholde årsmøte lørdag 19.09  årsmøte skal blant annet velge ny leder, nestleder og styremedlem. Har du lyst til å være med å påvirke samfunnet du bor i, bør du søke!

Som en del av styret i Haugesundregionen Unge Høyre blir du en del av det politiske miljøet i regionen, og får være med å ta beslutninger som former byen du bor i og landet vi lever i. Du blir en del av et aktivt fylkeslag i Rogaland Unge Høyre, i tillegg til Høyres lokallag i Haugesund, Karmøy og Tysvær. 

Å være en del av styret i Haugesundregionen Unge Høyre betyr at du tar på deg ansvar for å avholde arrangementer, utvikle politikk, delta på møter i regi av Høyre, føre regnskap, medlemsverving, valgkamparbeid og mye mer. Ansvaret tar seg godt ut på en CV, og vil føre til personlig utvikling som man ikke nødvendigvis har tilgang til andre steder. 

I tillegg gir det et stort nettverk av venner på tvers av både kommunegrenser, fylkesgrenser, kjønn og alder. 

Vi oppfordrer alle som har lyst til å utgjøre en forskjell for byen sin eller landet sitt, og som tror på et samfunn som vil bygge verdens beste skole, realisere lavutslippssamfunnet gjennom nye, grønne arbeidsplasser og sørge for at alle har like muligheter til å lykkes  om å søke til styret i Haugesundregionen Unge Høyre.

Tidligere erfaring er ingen forutsetning. Rogaland Unge Høyre og Haugesund Høyre vil bidra med opplæring og oppfølging. 

Hvordan søke?

Send en kort tekst om deg selv og hvorfor du er interessert i å bli en del av styret til leder for valgkomiteen, Anders Amundstad-Balle: balamuand@gmail.com.

Frist for å søke er 12.09. 

Se vedlagte innkalling for mer informasjon.