Haugesund Høyres årsmøte


Haugesund Høyres ordinære årsmøte avholdes den 29.11.18. Innkalling sendes ut via e-post og Facebook. 

I tillegg til behandling av ordinære årsmøtesaker vil det i etterkant bli servert julemat. Dette koster 320,- per person og kan betales rett til Samson Bar & Cafe.

På årsmøtet vil vi blant annet behandle programkomiteens forslag til ny politikk, les mer her: https://hoyre.no/rogaland/haugesund/aktuelt/vi_vil_ha_ditt_innspill_til_ny_politikk_for_haugesund/ 

Fullt program og innstillinger publiseres etter hvert som arrangementet nærmer seg. 

Som vanlig holdes Haugesund Høyres årsmøter åpne for alle interesserte, men du må være medlem og ha betalt kontingent for inneværende år for å ha stemme eller forslagsrett. Hvis du lurer på om du har betalt kontingent kan du ta kontakt med partiet her på Facebook så sjekker vi det. Kontingent kan Vippses ved å søke opp #50014.