Politikk

Haugesund Høyre ønsker en balansert kommuneøkonomi som leverer overskudd. Da må vi finne smartere måter å arbeide på slik at vi kan levere tjenester av høy kvalitet på en mer effektiv måte. Innbyggerne i Haugesund fortjener en effektivt organisert kommune med fremtidsrettede løsninger som forvalter våre felles goder på best mulig måte.

Våre hovedsaker

Styring og økonomi

For Haugesund Høyre er det viktig å effektivisere driften, finne smartere måter å arbeide på og å levere kommunale tjenester av høy kvalitet.

Vekst for velferd

Høyre mener at utvikling av attraktive byer og nærmiljøer, er en forutsetning for vekst og velferd. Vi må sikre at samferdsels- og arealutvikling sees i en sammenheng.

Byen mot havet - landets beste vestkant

Haugesund er en sentral Nordsjøby. Vi har gode havneforhold og bynære øyer. Her er det både et pulserende næringsliv, boliger og friområder. Byøyene er viktige for byens identitet.

Bo og jobb i sentrum

Utvikling av Haugesund sentrum er av betydning for hele regionens attraktivitet, ikke bare for Haugesund.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her