6 gode grunner til å stemme Høyre i Sagene

Se hele programmet nederst på siden

1. En levende bydel

Sagene skal være en spennende bydel. Høyre vil at du skal ha kulturarrangementer, restauranter og puber tilgjengelig i ditt nærområde, med lengre uteservering. I de mest sentrale delene av bydelen bør det være attraktive lokaler på bakkeplan, som kafeer og butikker.

2. Et trygt nærmiljø

Sagene er et attraktivt bosted for mange, men bydelen har også utfordringer knyttet til kriminalitet. Ingen skal være redde for å ferdes ute i våre gater og parker. Høyre vil sikre forebyggende arbeid og tilstedeværende tiltak som for eksempel utekontakter.

3. Helsehjelp når du trenger det

Sagene er en mangfoldig bydel. Høyre vil sikre velferdstilbud for alle aldersgrupper i alle livsfaser. Det skal være valgfrihet og høy kvalitet innen helse- og omsorgstjenestene i Sagene bydel, der kvaliteten på tilbudene er viktigere enn hvem som drifter dem.

4. Godt å vokse opp i Sagene

Sagene skal være en attraktiv bydel å vokse opp i. Høyre ønsker å skape gode oppvekstsvilkår gjennom barnehager og skoler av høy kvalitet, og varierte og tilgjengelige av fritidsaktiviteter for barn og unge. Det skal være rom for både offentlige og private aktører. Ungdom i Sagene skal fullføre og bestå videregående skole.

5. En grønn og vakker bydel

Sagene skal være en bydel der alle skal kunne bo, uansett livssituasjon. Da må vi legge til rette for forskjellige boligtyper og gode utearealer. Høyre vil ha gode, tilgjengelige grøntarealer, og en variert boligsammensetning som bygger opp under den unike arkitekturen i bydelen.

6. God fremkommelighet i en tett bydel

Sagene er en tett bydel med kamp om knappe arealer. Næringsliv og privatpersoner er fremdeles avhengige av parkering og bilen, samtidig som størsteparten av ferdselen i bydelen må skje gjennom gåing, sykling og kollektivtrafikk. Høyre vil legge til rette for at det er enkelt å forflytte seg i bydelen, uansett hvordan.