Hvem bør stå på valglisten til Sola Høyre?

Kommunestyrevalget i september 2023 og prosessen med å finne gode kandidater til Høyres liste i Sola kommune er i gang.

Nominasjonskomiteen vil med dette oppfordre våre medlemmer til å sende inn forslag. Hvem bør representere Høyre i kommunestyret neste periode? Hvem kan være med å gjøre en jobb for Høyre og for kommunen vår?

Foreslåtte kandidater må ikke være medlemmer av Høyre, men må naturligvis bli det før de kan bli nominert.

Vi vil gjerne ha en så mangfoldig liste som mulig og trenger derfor forslag til kandidater med ulik bakgrunn.

Som et bredt folkeparti skal vi forsøke vårt beste å avspeile kommunen. Fremfor alt vil vi gjerne ha kandidater som nyter respekt i sitt nærmiljø, på arbeidsplassen, i idrettslaget, menigheten eller andre frivillige organisasjoner.

Skal vi få en liste med bred appell er vi helt avhengig av gode forslag fra våre medlemmer og sympatisører. Det er også lov å foreslå seg selv.

Kandidatforslag sendes på epost til ole.ueland@rogfk.no innen 1. mai 2022. Alle som blir foreslått, og som nominasjonskomiteen ønsker å ha med på listen, vil bli forespurt om de er valgvillige.

Datoplan for Sola Høyres nominasjonsprosess finnes her: https://hoyre.no/sola/aktuelt/datoplan-for-nominasjon-i-sola-hoyre/